Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tax strategies - examples from the practice of Polish enterprises

Marta Kalińska

Abstract

The tax system currently in force largely affects the activities of business entities. That is why a very important task is to adopt an appropriate tax strategy by the company. It should result from the company's overall strategy and complement it. This has an impact on reducing the tax risk and tax burden. The first chapter includes tax classification in the Polish tax system. Then, the features and functions of taxes and their structure were presented. In the further part of the work, the types of taxes appearing in the Polish tax system were classified. The next chapter deals with tax strategies applied by companies and the principles of their formulation. The tax strategy is also presented here as an element of the company's strategy. The chapter also contains issues regarding tax risk and ways to reduce it. The third chapter presents legal tax strategies applied in Poland. Tax havens were also mentioned here as a form of illegal tax optimization. In the next phase of the work, tax crimes, known as carousels, were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Kalińska (CESS) Marta Kalińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Strategie podatkowe - przykłady z praktyki polskich przedsiębiorstw
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
podatki, system podatkowy, strategie podatkowe, przestępstwa podatkowe
Keywords in English
taxes, the tax system, tax strategies, tax crimes
Abstract in Polish
Obowiązujący obecnie system podatkowy w dużym stopniu wpływa na działalność podmiotów gospodarczych. Dlatego bardzo ważnym zadaniem jest przyjęcie odpowiedniej strategii podatkowej przez przedsiębiorstwo. Powinna ona wynikać z ogólnej strategii firmy i uzupełniać ją. Ma to wpływ na zmniejszenie ryzyka podatkowego oraz obciążeń podatkowych. Rozdział pierwszy obejmuje klasyfikację podatków w polskim systemie podatkowym. Następnie przedstawiono cechy i funkcje podatków oraz ich strukturę. W dalszej części pracy sklasyfikowano rodzaje podatków występujących w polskim systemie podatkowym. Kolejny rozdział dotyczy strategii podatkowych stosowanych przez firmy oraz zasad ich formułowania. Przedstawiono tutaj również strategię podatkową jako element strategii przedsiębiorstwa. Rozdział zawiera także zagadnienia dotyczące ryzyka podatkowego oraz sposoby jego ograniczania. W rozdziale trzecim zaprezentowano legalne strategie podatkowe stosowane w Polsce. Wymieniono tu również raje podatkowe jako formę nielegalnej optymalizacji podatkowej. W kolejnej fazie pracy przedstawione zostały przestępstwa podatkowe, znane jako karuzele podatkowe.
File
  • File: 1
    Marta_Kalińska_-_Strategie_podatkowe_-_przykłady_z_praktyki_polskich_przedsiębiorstw.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30508

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf867cdedb62c484daa9eda3700f54f54/
URN
urn:pw-repo:WUTf867cdedb62c484daa9eda3700f54f54

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page