Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Factoring as the source of financing of small and medium companies

Marta Ziółkowska

Abstract

Factoring is an external form of funding the small and medium enterprises. It is a modern financial service which improves liquidity of the entity. The use of factoring makes business transactions easier either on the domestic market or international one. Considering its elasticity and possibility of adjustment to the changing environment, it creates dynamic sector, which should have appropriate conditions for development. The first chapter contains the characteristics of small and medium enterprises sector. It presents the concept and classification and describes Polish and Union’s definition of small and medium companies. The specific properties, which differ small and medium companies sector from the big enterprises were presented as well. . Moreover the sources of funding of these companies were discussed. The second chapter presents the general issues related to factoring. It brings closer the definition, function and evolution of factoring as the tool of funding of small and medium companies. The subject and object of factoring and its types, advantages and disadvantages were discussed. This chapter also indicates the barriers and restrictions of its development. The last chapter shows the analysis of factoring development in the world, Europe and in Poland. It illustrates the results of own surveys among entrepreneurs from Płock subregion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Ziółkowska (CESS) Marta Ziółkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Faktoring jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
faktoring, faktor, faktorant, małe i średnie przedsiębiorstwa, źródła finansowania
Keywords in English
factoring, factor, factorer, small and medium enterprises, sources of funding
Abstract in Polish
Faktoring jest zewnętrzną formą finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Jest nowoczesną usługą finansową, która poprawia płynność finansową jednostki gospodarczej. Korzystanie z faktoringu ułatwia obrót gospodarczy na rynku krajowym, jak i na rynku międzynarodowym. Ze względu na swoją elastyczność oraz możliwość dostosowania działalności do zmieniającego się otoczenia, tworzy sektor dynamiczny, który powinien mieć odpowiednie warunki rozwoju. Pierwszy rozdział poświęcony został charakterystyce sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęto w nim pojęcie i klasyfikacje oraz przybliżono polską i unijną definicję małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiono również specyficzne cechy odróżniające sektor MSP od dużych przedsiębiorstw. Ponadto ukazano źródła finansowania tychże przedsiębiorstw. W drugim rozdziale przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące faktoringu. Przybliżono definicję, funkcję i ewolucję faktoringu jako instrumentu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiony został przedmiot i podmiot faktoringu, jego rodzaje oraz wady i zalety. Wskazano również bariery i ograniczenia w jego rozwoju. W ostatnim rozdziale dokonano analizy rozwoju faktoringu na świecie, w Europie i w Polsce. Przedstawia również wyniki własnych badań ankietowych wśród przedsiębiorców w subregionie płockim.
File
  • File: 1
    262146_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11272

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf837d0e524cb43298a17c9f47045894e/
URN
urn:pw-repo:WUTf837d0e524cb43298a17c9f47045894e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page