Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Venture Capital as a source of financing for small and medium-sized enterprises

Patrycja Wasiak

Abstract

The issue of financing business is one of the most important conditions for the operation and development of enterprises. There are a lot of opportunities to raise funds by entrepreneurs , however, the actual availability of capital for the entrepreneur is affected by many factors. The most popular funding sources are still equity capital and bank loads. However, in recent years it can be seen gradual increase the importance of alternative sources of funding which include , among others venture capital. The aim of thesis is to present the issue of financing by venture capital entities belonging to the sector of small and medium-sized enterprises. Thesis it consists of three chapters, the first two are theoretical, while the third presents empirical data. Analysis of subject started from discuss the classification and the role of small and medium-sized businesses in the economy, indicated number of barriers hindering the development of entities belonging to this sector. In second chapter extensively describes the essence of venture capital. Approximated among others principles of operation and the types of venture capital funds , often emphasizing their importance in financing effective and dynamically developing segments of the economy . In this part of thesis also identifies basic disadvantages and benefits that result from financing by venture capital. The third chapter presents the characteristics and the main trends in venture capital markets both in Poland and in the world. Also attempted to verify the knowledge of this form of financing and the availability and utilization of venture capital in the Plock subregion. Additionally they have been evaluated prospects for market growth of venture capital in our country.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Wasiak (CESS) Patrycja Wasiak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Venture Capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
venture capital, źródła finansowania, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Keywords in English
venture capital, sources of funding, small and medium - sized companies.
Abstract in Polish
Kwestia finansowania działalności gospodarczej jest jednym z najważniejszych warunków działania i rozwoju przedsiębiorstw. Istnieje wiele możliwości pozyskiwania środków przez przedsiębiorców, jednak na faktyczną dostępność kapitału dla danego przedsiębiorcy ma wpływ wiele czynników. Najpopularniejszymi źródłami finansowania są wciąż kapitały własne oraz kredyty bankowe. Jednak da się zauważyć stopniowy wzrost znaczenia alternatywnych źródeł finansowania do których należy m.in. venture capial. Celem pracy jest przybliżenie zagadnienia finansowania podmiotów sektora MSP za pomocą venture capital. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast trzeci przedstawia dane empiryczne. Analizę tematu rozpoczęto od omówienia klasyfikacji oraz roli małych i średnich firm w gospodarce, wskazano szereg barier ( ze szczególnym uwzględnieniem barier finansowych) utrudniających rozwój podmiotów należących do tego sektora. W rozdziale drugim szeroko opisano istotę kapitału podwyższonego ryzyka. Przybliżono m.in. zasady działania oraz rodzaje funduszy venture capital, niejednokrotnie podkreślając ich znaczenie w finansowaniu efektywnych i dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki. W tej części pracy wskazano również podstawowe wady i korzyści jakie wynikają z finansowania za pomocą venture capital. Rozdział trzeci przedstawia natomiast, charakterystykę oraz główne tendencje rynków venture capital zarówno w Polsce jak i na świecie. Podjęto także próbę sprawdzenia znajomości tej formy finansowania oraz dostępności i stopnia wykorzystania venture capital w subregionie płockim Dodatkowo zostały ocenione perspektywy rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w naszym kraju.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka - Patrycja Wasiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11271

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf82c07170e294ecf99ad9ec43e2edcb7/
URN
urn:pw-repo:WUTf82c07170e294ecf99ad9ec43e2edcb7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page