Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt ogrzewania hali produkcyjno-magazynowej zasilanej gruntową pompą ciepła

Nikon Gawryluk

Abstract

Projekt ogrzewania hali produkcyjno-magazynowej zasilanej gruntową pompą ciepła obejmuje dobór urządzeń w kotłowni,dobór nagrzewnic w halach oraz dobór przewodów hydraulicznych wraz z nastawami zaworów regulacyjnych w celu zrównoważenia instalacji. Hala produkcyjna przeznaczona do obróbki celulozy posiada znaczące wewnętrzne zyski ciepła od maszyn które wpływają wprost na obliczenia obciążenia cieplnego.Budynek nie jest przeznaczony na stałe przebywanie ludzi i znajduje się w 3 strefie klimatycznej, przy projektowanych temperaturach wewnętrznych na poziomie 5 stopni Celcjusza obciążenie cieplne budynku wynosi 255kw podczas gdy moc elektryczna dostarczona do budynku odczytana z projektu instalacji elektrycznej wynosi 200kw co stanowi 80% obciążenia cieplnego budynku. Zaprojektowano niskotemperaturową wodną instalację grzewczą z wodnymi nagrzewnicami powietrza firmy Flow Air jako odbiornikami ciepła. Instalacja C.O wykonana w technologii zaciskowej Kan-Therm Steel Press, pompy ciepła wraz z buforem ciepła firmy Biawar.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nikon Gawryluk (FEE) Nikon Gawryluk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Pompy ciepła, pompa ciepła, hala, hale, hala produkcyjna, hala magazynowa, hala produkcyjno-magazynowa, instalacja niskotemperaturowa, wodne nagrzewnice powietrza, nagrzewnice powietrza, kaskada pomp
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa z mniejszą ilośćią załączników.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9510

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf805fc771cc14b318f6b18cf38e18611/
URN
urn:pw-repo:WUTf805fc771cc14b318f6b18cf38e18611

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page