Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego oddziału ortopedycznego

Joanna Wołynkiewicz

Abstract

Praca opisuje projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla 14 pomieszczeń czystych bloku operacyjnego oddziału ortopedycznego, który znajduje się w 2-kondygnacyjnym budynku szpitalnym. Projekt wykonano z uwzględnieniem wymogów dotyczących czystości mikrobiologicznej i pyłowej powietrza oraz parametrów środowiskowych zapewniających warunki komfortu. Zadaniem projektowanej instalacji jest przede wszystkim zapewnienie czystości powietrza na wymaganym poziomie, dostarczenie powietrza świeżego oraz odprowadzenie z pomieszczeń bloku operacyjnego wewnętrznych zysków ciepła, utrzymując wymaganą temperaturę i wilgotność względną powietrza wewnętrznego. Dodatkowo, współpracując z instalacją centralnego ogrzewania w zimie, system klimatyzacji ma pokryć część strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. Projektowana instalacja charakteryzuje się stałą ilością powietrza wentylacyjnego w ciągu roku (CAV), a wszystkie dobrane urządzenia oraz elementy systemu wykonaniem higienicznym, czyli przystosowaniem do regularnego mycia i dezynfekcji. W projekcie przewidziano 5 instalacji nawiewnych i wywiewnych, z zastosowaniem odzysku ciepła w postaci wymiennika glikolowego. Powietrze nawiewane jest w 100% powietrzem świeżym, a jego ilość dobrana została z uwzględnieniem wymagań dotyczących minimalnej ilości powietrza doprowadzanego z zewnątrz w odniesieniu do każdego z użytkowanych pomieszczeń. Jako urządzenia nawiewne dobrano stropy laminarne oraz sufitowe nawiewniki wirowe (z filtrami wysokoskutecznymi), natomiast jako urządzenia wywiewne ścienne kratki wywiewne (z matami filtracyjnymi). Wszystkie zaprojektowane instalacje obsługiwane są przez szafy klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym wyposażone w filtry dokładne, do których powietrze doprowadzają ścienne czerpnie powietrza, a odprowadzają dachowe wyrzutnie powietrza. W szafach powietrze jest zależnie od pory roku: ogrzewane, chłodzone, nawilżane i osuszane oraz oczyszczane. Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje kolejno: -obliczenie zysków ciepła i wilgoci dla kolejnych pomieszczeń dla lata i zimy, -obliczenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń, -dobór i rozmieszczenie nawiewników i wywiewników powietrza, -obliczenia hydrauliczne sieci przewodów nawiewnych i wywiewnych, -dobór szaf klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz urządzeń kanałowych (nagrzewnice elektryczne). W ramach opracowania projektu wykonane zostały następujące rysunki: -aksonometria instalacji nawiewnych w skali 1:50, -aksonometria instalacji wywiewnych w skali 1:50, -rzut parteru-rozmieszczenie przewodów w skali 1:50, -rzut poddasza-rozmieszczenie przewodów i szaf klimatyzacyjnych w skali 1:50, -przekroje poddasza w skali 1:50. Projekt wykonany został w oparciu o obowiązujące Dzienniki Ustaw, normy polskie i branżowe oraz publikacje branżowe.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Joanna Wołynkiewicz (WIBHiIŚ) Joanna Wołynkiewicz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Promotor
Anna Charkowska (WIBHiIŚ/ZKO) Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
16-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jacek Hendiger (WIBHiIŚ/ZKO) Jacek Hendiger Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Anna Charkowska (WIBHiIŚ/ZKO) Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
projekt, wentylacja, klimatyzacja, blok operacyjny, oddział ortopedyczny, stropy laminarne, filtry wysokoskuteczne, szafy klimatyzacyjne
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inż_Joanna_Wołynkiewicz_ 253628.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11868

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf803d7428ac24c4487bf838a209883a2/
URN
urn:pw-repo:WUTf803d7428ac24c4487bf838a209883a2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony