Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego oddziału ortopedycznego

Joanna Wołynkiewicz

Abstract

Praca opisuje projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla 14 pomieszczeń czystych bloku operacyjnego oddziału ortopedycznego, który znajduje się w 2-kondygnacyjnym budynku szpitalnym. Projekt wykonano z uwzględnieniem wymogów dotyczących czystości mikrobiologicznej i pyłowej powietrza oraz parametrów środowiskowych zapewniających warunki komfortu. Zadaniem projektowanej instalacji jest przede wszystkim zapewnienie czystości powietrza na wymaganym poziomie, dostarczenie powietrza świeżego oraz odprowadzenie z pomieszczeń bloku operacyjnego wewnętrznych zysków ciepła, utrzymując wymaganą temperaturę i wilgotność względną powietrza wewnętrznego. Dodatkowo, współpracując z instalacją centralnego ogrzewania w zimie, system klimatyzacji ma pokryć część strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. Projektowana instalacja charakteryzuje się stałą ilością powietrza wentylacyjnego w ciągu roku (CAV), a wszystkie dobrane urządzenia oraz elementy systemu wykonaniem higienicznym, czyli przystosowaniem do regularnego mycia i dezynfekcji. W projekcie przewidziano 5 instalacji nawiewnych i wywiewnych, z zastosowaniem odzysku ciepła w postaci wymiennika glikolowego. Powietrze nawiewane jest w 100% powietrzem świeżym, a jego ilość dobrana została z uwzględnieniem wymagań dotyczących minimalnej ilości powietrza doprowadzanego z zewnątrz w odniesieniu do każdego z użytkowanych pomieszczeń. Jako urządzenia nawiewne dobrano stropy laminarne oraz sufitowe nawiewniki wirowe (z filtrami wysokoskutecznymi), natomiast jako urządzenia wywiewne ścienne kratki wywiewne (z matami filtracyjnymi). Wszystkie zaprojektowane instalacje obsługiwane są przez szafy klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym wyposażone w filtry dokładne, do których powietrze doprowadzają ścienne czerpnie powietrza, a odprowadzają dachowe wyrzutnie powietrza. W szafach powietrze jest zależnie od pory roku: ogrzewane, chłodzone, nawilżane i osuszane oraz oczyszczane. Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje kolejno: -obliczenie zysków ciepła i wilgoci dla kolejnych pomieszczeń dla lata i zimy, -obliczenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń, -dobór i rozmieszczenie nawiewników i wywiewników powietrza, -obliczenia hydrauliczne sieci przewodów nawiewnych i wywiewnych, -dobór szaf klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz urządzeń kanałowych (nagrzewnice elektryczne). W ramach opracowania projektu wykonane zostały następujące rysunki: -aksonometria instalacji nawiewnych w skali 1:50, -aksonometria instalacji wywiewnych w skali 1:50, -rzut parteru-rozmieszczenie przewodów w skali 1:50, -rzut poddasza-rozmieszczenie przewodów i szaf klimatyzacyjnych w skali 1:50, -przekroje poddasza w skali 1:50. Projekt wykonany został w oparciu o obowiązujące Dzienniki Ustaw, normy polskie i branżowe oraz publikacje branżowe.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Wołynkiewicz (FEE) Joanna Wołynkiewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, wentylacja, klimatyzacja, blok operacyjny, oddział ortopedyczny, stropy laminarne, filtry wysokoskuteczne, szafy klimatyzacyjne
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 11868

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf803d7428ac24c4487bf838a209883a2/
  URN
  urn:pw-repo:WUTf803d7428ac24c4487bf838a209883a2

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard