Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multiplayer game in client - server architecture with thin client

Stefan Leopold Skowroński

Abstract

In the beginning, this thesis describes video games market and presents proposal of a new product. In the following chapters functional and non-functional requirements are defined for the product, which is later explained in detail. Author presents existing solutions to load balancing and application scaling in order to develop one that suits needs of the system. In the last part of this document, technical solution along with communication protocol, development tools and testing are shown. Thesis ends with a brief summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stefan Leopold Skowroński (FEIT) Stefan Leopold Skowroński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Gra wieloosobowa w architekturze klient - serwer z cienkim klientem
Supervisor
Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
106/16 (2220)
Reviewers
Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
gra wieloosobowa, klient, serwer, rozkładanie obciążenia, skalowanie aplikacji
Keywords in English
multiplayer game, client, server, load balancing, application scaling
Abstract in Polish
Praca na początku przedstawia rynek gier komputerowych, aby następnie zaprezentować propozycję nowego produktu. W kolejnych rozdziałach zbierane są wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne i ustalane szczegóły działania gry. Autor kolejno przedstawia istniejące rozwiązania skalowania aplikacji i rozkładania obciążenia, aby wypracować właściwe dla swojego systemu. Następnie prezentowane jest techniczne rozwiązanie wraz z protokołem komunikacyjnym, doborem narzędzi programistycznych i testowaniem. W końcowej części dokumentu zostało umieszczone zwięzłe podsumowanie wykonanej pracy.
File
  • File: 1
    Skowroński Stefan Praca Dyplomowa Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14044

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf7fd51720e3c4b44bd001376e771155e/
URN
urn:pw-repo:WUTf7fd51720e3c4b44bd001376e771155e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page