Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Storage of natural gas

Monika Rypińska

Abstract

The aim of the following dissertation is the review of methods of storage of natural gas in both a gaseous and liquid state. The thesis describes the functions of natural gas warehouses as well as their structure and use. There are presented the most popular technologies of natural gas liquefying and regasification. The aspect of storage facilities in Poland and possibility of creating new reservoirs in salt caverns and water-bearing rocks is also depicted. The significance of warehouses for maintaining continuity of natural gas supplies is shown in the context of increasing natural gas consumption.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Rypińska (FCEMP) Monika Rypińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Metody magazynowania gazu ziemnego
Supervisor
Lech Wilkanowicz (FCEMP/IC) Lech Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Wilkanowicz (FCEMP/IC) Lech Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Metody magazynowania gazu ziemnego
Keywords in English
Storage of natural gas.
Abstract in Polish
Celem pracy jest przegląd metod magazynowania gazu ziemnego w postaci gazowej oraz skroplonej. W pracy opisano funkcje, jakie pełnią magazyny gazu ziemnego oraz ich budowę i sposób eksploatacji. Przedstawiono najpopularniejsze technologie skraplania gazu i jego regazyfikacji. Ujęto również aspekt magazynów w Polsce i możliwości tworzenia nowych magazynów w kawernach solnych i warstwach wodonośnych. W związku z rosnącym zużyciem gazu ziemnego zaprezentowano znaczenie magazynów dla zapewnienia ciągłości dostaw gazu.
File
  • File: 1
    Metody magazynowania gazu ziemnego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8247

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf7f8226e19ae406c9f15355a1593405d/
URN
urn:pw-repo:WUTf7f8226e19ae406c9f15355a1593405d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page