Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A web application to analyze a relational database for optimizing the MS SQL server performance

Robert Piotr Jurkowski

Abstract

During many years of work with relational databases, I always lacked the right tool to automatically check the condition of these databases and the current parameters of the database server, and existing solutions seemed to me insufficient. Hence the idea to write an application that will simultaneously collect information about current server performance indicators and information on individual parameters of a relational database. From the collected data, the application will automatically generate SQL scripts in T-SQL to be executed on a relational database to improve the time of performing operations on the data, and thus server performance. The subject of the analysis are indexes, the state of these indexes, the legitimacy of their use, statistics states, the use of the optimal "fillfactor" coefficient, data growth analysis and disk space profit prediction, memory usage analysis by server software. The test will cover MS SQL Server, and the analysis tool is a web application written mainly in Java and T-SQL. The application consists of three main modules - application engine, test database and database for collecting results. The application has several functions - analyzing the existing database, collecting information about its parameters, generating SQL scripts based on them and additionally performing backups of the "Database" (a function not available in, for example, "MS SQL Server Express"). The purpose of the proposed application is to help administer the database server, plan its structure, monitor and optimize the relational database, which will improve server performance.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Piotr Jurkowski (FEIT/IRMT) Robert Piotr Jurkowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja webowa do analizy relacyjnej bazy danych pod kątem optymalizacji wydajności MS SQL serwera
Supervisor
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
SQL, T-SQL, relacyjna baza danych, wydajność sql serwera, Java, aplikacja webowa, spring framework
Keywords in English
SQL, T-SQL, Relational Database, Performance SQL Server, Java, web application, spring framework
Abstract in Polish
Podczas wieloletniej pracy z relacyjnymi bazami danych brakowało mi zawsze odpowiedniego narzędzia do automatycznego sprawdzania kondycji tychże baz danych oraz aktualnych parametrów serwera bazodanowego, a istniejące rozwiązania wydały mi się niewystarczające. Stąd pomysł na napisanie aplikacji, która będzie zbierała równolegle informację o aktualnych wskaźnikach wydajnościowych serwera i informacji o poszczególnych parametrach relacyjnej bazy danych. Z zebranych danych aplikacja automatycznie wygeneruje skrypty SQL w języku T-SQL do wykonania na relacyjnej bazie danych w celu poprawy czasów wykonywania operacji na danych, co za tym idzie wydajności serwera. Przedmiotem analizy są indeksy, stan tych indeksów, zasadność ich użycia, stany statystyk, użycie optymalnego współczynnika „fillfactor”, analiza przyrostu danych i przewidywanie zysku przestrzeni dyskowej, analiza zajętości pamięci przez oprogramowanie serwerowe. Badaniu będzie podlegać MS SQL Server, a narzędziem do analizy jest aplikacja webowa napisana głównie w języku Java i T-SQL. Aplikacja składa się z trzech głównych modułów – silnika aplikacji, testowej bazy danych oraz bazy danych do zbierania wyników. Aplikacja ma kilka funkcji – analiza zastanej bazy danych, zbieranie informacji o jej parametrach, generowanie na ich podstawie skryptów SQL oraz dodatkowo wykonywanie backupów „Bazy danych” (funkcji nie dostępnej w np.: „MS SQL Server Express”). Celem proponowanej aplikacji jest pomoc w administrowaniu serwerem bazodanowym, planowanie jego struktury, monitorowanie i optymalizacja relacyjnej bazy danych, co doprowadzi do poprawy wydajności serwera.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Robert_Jurkowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36156

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf7d9ed2aa79845dda711900c4a2a5797/
URN
urn:pw-repo:WUTf7d9ed2aa79845dda711900c4a2a5797

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page