Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet Community Web Project Based on EJB (ver. 3.0) Specification

Maciej Gorączka

Abstract

Target of the Project is to recognize new technologies relevant to Java BE S specification, especially new EJB 3.0 specification EJB. Project will utilize those parts of technology which are not present in previous versions. It will be built based on reference implementation of Java BE 5 specification — application server built within Głassfish project, and Oracle database (version lOg Express Edition,). Application interface will be based on JSF (Java Server Faces) technology. Project is supposed to enable cooperation between people withLn project participation. Application is supposed to provide combination of services, which has not appeared in the Internet before — online chat, file upload within project, creation of conference within a project, person search, project search.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Gorączka (FEIT/ICS) Maciej Gorączka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt społeczności internetowej zbudowany w oparciu o specyfikację Enterprise Java Beans w wersji 3.0
Supervisor
Piotr Salata (FEIT/ICS) Piotr Salata,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000720
Keywords in Polish
Java BE 5, EJB, EJB3.0, JSF, JSP, Java
Keywords in English
Java BE 5, EJB, BJB3.0, JSF, JSP, Java
Abstract in Polish
Celem pracy jest poznanie technologii związanych ze specyfikacją Java BE 5 — nowej specyfikacji EJB 3.0. Projekt będzie wykorzystywał te części tecłmołogii, które nie sac, dostępne w poprzednich wersjach (BJB 2.1). Zbudowany zostanie w oparciu o referencyjną implementację specyfikacji Java BE 5 — serwer aplikacji projcktu i:Massńsh oraz bazę danych Oracle w wersji lOg Express Edition. Interfejs aplikacji będzie stworzony w oparciu o technologię JSF (Java Server Faces J Projekt ma umożliwiać współpracę między ludźmi, pracującymi nad wspólnymi projektami. Aplikacja ma udostępniać uslugi, których kombinacja nie zaistniala jeszcze Internecie — możliwość rozmowy online, wysylanie plików w ramach projektu, tworzenie konferencji w ramach projektu, wyszukiwanie osób o pożądanyeh umiej ętnośeiach, poszukiwania projektów, w których istnieje szansa uczestnictwa.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf76fa287997949f19a36883db926660f/
URN
urn:pw-repo:WUTf76fa287997949f19a36883db926660f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page