Multiplatform File Redistribution System Based on Peer to Peer Architecture with Load Balancing Capabilities

Michał Budzyński

Abstract

The purpose of this thesis is to present possible application of QT library and XML standard in creating efficient and scalable data redistribution system based on Peer-to-Peer communication model. Discussed system is proposed as an alternative to the most popular means of file redistribution based on traditional client-server (FTP) paradigm as well as other Peer-to-Peer based systems (BitTorrent). The system is designed to present user with single virtual server seen from the client application level on which all files are gathered. Such server internally fünetions as a network of repositories and other client applications all dividing download bandwidth among themselves. Each repository has identical structure of shared content synchronized on regular basis. The Thesis discuses problems connected with synchronization and versioning of the files among the repositories as well as minimization of the overall łoad of the system.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Michał Budzyński (FEIT / IN)
Michał Budzyński,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishWieloplatformowy system redystrybucji plików oparty na architekturze peer to peer z regulacją obciążenia
Supervisor Michał Nowacki (FEIT / IN)
Michał Nowacki,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languageen angielski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000962
Keywords in PolishPeer-to-Peer, system wieloplatformowy, redystrybucja danych, regulacja obciążenia, XML, QT
Keywords in EnglishPeer-to-Peer, multiplatform, tile redistribution, load balancing, XML, QT
Abstract in PolishNiniejsza praca ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania biblioteki QT oraz standardu XML do stworzenia wydajnego oraz prostego w rozbudowie systemu redystrybucji danych opartego na modelu komunikacji Peer-to-Peer. Omawiany system jest proponowany jako alternatywa dla obecnie najpopularniejszych sposobów redystrybucji danych opartych na tradycyjnym modelu klient-server (FTP) czy też innych systemów Peer-to-Peer których przykładem może być protokół BitTorrent. System jest zaprojektowany tak aby z poziomu prostej w użyciu aplikacji klienckiej użytkownik miał do dyspozycji jeden wirtualny serwer na którym zgromadzone ą pliki. Serwer ten natomiast wewnętrznie funkcjonuje jako sieć repozytoriów oraz aplikacji klienckich dzielących między sobą obciążenie zwizgane z udostępnianiem danych. Każde repozytorium posiada identyczną strukturę udostępnianych plików synehronizowaną w regularnych interwalach. W pracy poruszony został problem synchronizacji i wersjonowania plików między repozytoriami oraz minimalizowania obciążenia systemu.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?