Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and rating of activities from health promotion area in the insurance marketing, in case of Nationale Nederlanden

Katarzyna Trochimczuk

Abstract

Because of great profits which can be achieved by using advertisement (for example increase of incomes or strengthen company mark), I decided to check, how social campaigns effects on insurance companies image. The aim of these Diploma Paper is analysis and rating of activities from health promotion area in the insurance marketing, in case of - Nederlanden Life Insurance Company. To achieve appointed aim, there was necessary to do comparative analysis of three insurances companies. Nationale – Nederlanden Life Insurance Company was compared to two Rother companies: PZU S.A. and Generali Insurance Company. Literature described in the bibliography and public information from the analyzed companies websites were used to prepare this document. Moreover, information from Financial Supervision Commission were very useful. Questionnaire method was used to rating by using following techniques: SWOT analysis, analysis of Key Success Factors, benchmarking analysis and questionnaire as tool. Based on questionnaire results, Nationale-Nederlanden got positive mark according to used social campaigns and health promotion criteria. Unfortunately, poor results was recorded in case of benchmarking analysis compared to competing companies. First chapter is a description of insurance marketing and insurance company image. Second chapter contains detailed characterization of: Nationale – Nederlanden Life Insurance Company, PZU S.A., and Generali Insurance Company. Three companies were compared. Conducted by the insurance companies social campaigns were described in third chapter, the same as their rating based on questionnaire results and examples of activities which can refresh company image by improved health promotion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Trochimczuk (FoM) Katarzyna Trochimczuk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena działań z zakresu promocji zdrowia w marketingu ubezpieczeniowym na przykładzie Nationale Nederlanden
Supervisor
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
marketing ubezpieczeniowy, wizerunek, marketing – mix, promocja zdrowia, cena, dystrybucja, produkt ubezpieczeniowy, kampanie społeczne
Keywords in English
insurance marketing, image, marketing – mix, health promotion, price, place, insurance product, public awareness campaigns
Abstract in Polish
Ze względu na duże korzyści jakie można osiągnąć przy wykorzystaniu promocji np. wzrost dochodów czy też wzmocnienie marki firmy. Postanowiłam sprawdzić w jakim stopniu kampanie społeczne wpływają na wizerunek towarzystw ubezpieczeniowych. Celem podejmowanej pracy dyplomowej będzie analiza i ocena działań z zakresu promocji zdrowia w marketingu ubezpieczeniowym na przykładzie Nationale – Nederlanden Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. W celu osiągnięcia zamierzonego celu przeprowadzono analizę działalności zakładów ubezpieczeń na obszarze rynku ubezpieczeniowego. Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. porównano do dwóch innych towarzystw: Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Generali Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Do przygotowania pracy została wykorzystana literatura przedmiotu wymieniona w bibliografii oraz ogólnodostępne informacje ze stron internetowych badanych towarzystw ubezpieczeniowych oraz informacje o zakładach ubezpieczeń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W celu przeprowadzania oceny zastosowano metodę ankietową przy wykorzystaniu takich technik jak: analiza SWOT, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza bechmarkingowa i ankieta, natomiast jako narzędzie kwestionariusz ankiety. Na podstawie ankiety otrzymano pozytywną ocenę działalności towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale – Nedrlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. pod względem prowadzenia kampanii społecznych oraz promocji zdrowia oraz dosyć słaby wynik analizy benchmarkingowej w porównaniu do profili konkurencyjnych zakładów. W pierwszym rozdziale opisano marketing ubezpieczeniwowy oraz wizerunek towarzystwa ubezpieczeniowego. Drugi rozdział zawiera szczeółową charakterystykę towarzyst ubezpieczeniowych: Nationale Nederlnden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Powszechny Zakła Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dokonano również porównania 3 zakładów. W trzecim rozdziale opisano kampanie społeczne prowadzone przez wyżej wymienionych ubezpieczycieli, ich ocenę na podstawie sporządzonej ankiety oraz działania pozwalające udoskonalić promocję zdrowia w celu poprawy budowy wizerunku rynkowego.
File
  • File: 1
    261882-Katarzyna Trochimczuk-Analiza i ocena działań z zakresu promocji zdrowia w marketingu ubezpieczeniowym na przykładzie Nationale Nederlanden.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12174

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf75e8478a02846be911471c7aa6708f3/
URN
urn:pw-repo:WUTf75e8478a02846be911471c7aa6708f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page