Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact of investments co-financed from the European Union funds for improvement of the quality of the environment in the City of Biłgoraj in the years 2007-2018

Jakub Swatowski

Abstract

The topic of this work is “The impact of the investments co-financed from the European Union on the improvement of the environmental quality and protection in the town of Biłgoraj in the years 2007-2018", which aims to show how well the town of Biłgoraj coped with municipal economy, renewable energy sources and water supply, thanks to the EU funds and environmental programs. The work has been divided into three chapters. The first one shows legal aspects of the European Union Law and programs related to the environmental protection and quality in Poland and Europe. The second chapter presents the history of changes, current regulations on the three issues contained in the thesis of the work, in particular for the municipalities of self-governments. In the third and the last chapter all changes, investments and modernizations aimed at improving environmental protection and quality in the town of Biłgoraj are shown and described. These are the investments in the sectors of municipal management, renewable energy sources and supplying water to the town's residents. The conclusions following the full analysis, are very positive and it can be stated that the town of Biłgoraj as a beneficiary of the funds from the European Union, very well carried out the tasks in the field of the protection and quality of the environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jakub Swatowski (FASS) Jakub Swatowski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na poprawę jakości środowiska w Mieście Biłgoraj w latach 2007-2018
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
poprawa jakości środowiska , fundusze z unii Europejskiej , miasto Biłgoraj, inwestycje, gospodarka komunalna, odnawialne źródła energii, zaopatrzenie ludności w wodę, ochrona środowiska
Keywords in English
improvement of the quality of the environment, funds from the European Union, the city of Biłgoraj, investments, municipal economy, renewable energy sources, water supply to the public, environmental Protection
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest "Wpływ inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej na poprawę jakości środowiska w mieście Biłgoraj w latach 2007-2018", ma na celu pokazanie jak dobrze miasto Biłgoraj radziło sobie z gospodarką komunalną, odnawialnymi źródłami energii oraz zaopatrzeniem ludności w wodę, dzięki funduszom unijnym oraz programom środowiskowym. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym pokazane są aspekty prawne Prawa Unii Europejskiej oraz programy dotyczące ochrony i jakości środowiska w Polsce i Europie. Drugi rozdział przybliża historie przemian, aktualne przepisy dotyczące trzech zagadnień zawartych w tezie pracy, w szczególności dla samorządów gmin. W trzecim, a zarazem ostatnim rozdziale są ukazane i opisany wszystkie zmiany, inwestycje oraz modernizacje mające na celu poprawę ochrony i jakości środowiska w mieście Biłgoraj. Są to inwestycje w sektorach gospodarki komunalnej, odnawialnych źródeł energii oraz zaopatrzeniu mieszkańców miasta w wodę. Wnioski które, nasuwają się po pełnej analizie, są bardzo pozytywne i stwierdzić można, że miasto Biłgoraj jako beneficjent funduszy z Unii Europejskiej, bardzo dobrze zrealizował zadania z zakresu ochrony i poprawy jakości środowiska.
File
  • File: 1
    PRACA_LICECJACKA_lipiec_pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34759

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf71f15415e9f4c928b0b8fee3bdd62fa/
URN
urn:pw-repo:WUTf71f15415e9f4c928b0b8fee3bdd62fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page