Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CAD/CAM in the process of designing and manufacturing in the cutting and erosion machining technologies

Magdalena Natalia Osińska

Abstract

This thesis " CAD / CAM in the process of designing and manufacturing in the cutting and erosion machining technologies" was aimed at designing the geometry of the workpiece in the CAD system and the development of the technological process of machining this part using the CAM system. The work also includes theoretical foundations regarding machining and erosion machining. The scope of work also includes machining parts and making measurements. The theoretical foundation of this thesis presents wide description of physical phenomenons which are crucial to understand machining processes. It also includes the theoretical base of the processes and their advantages and flows. Following this comprehensive review the choice of correct method is justified on this example. The object described in thesis is decorative part N_AR_00. The program used to design the piece and the manufacturing was Creo Parametric 5.0. It is a fully integrated system which provides necessary tools in every stage of the design. Due to technological complexity, the final object was separated in three parts and the manufacturing process was executed in four operations. Duralumin PA6 was used as a material and the final dimensions of workpiece was 85/52/9 mm. Wire electrical discharge machining process was conducted on Charmilles ROBOFIL 190 and 290 machines, and the milling was done on Haas TM 1P machine. According to the planned usage of the element only rough machining was done. As the final step of the manufacturing the measurements of the part were made on the Taylor Hobson Series 2 machine. To ensure the measurements accuracy of the results the test was conducted 3 times. The average results was calculated and used as a parameters in the tables. Thorough analysis of the surface parameter and graphs was provided as a summary and conclusion of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Natalia Osińska (FPE) Magdalena Natalia Osińska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
CAD/CAM w procesie projektowania i wytwarzania w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych
Supervisor
Dorota Oniszczuk-Świercz (FPE/IoMP) Dorota Oniszczuk-Świercz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Oniszczuk-Świercz (FPE/IoMP) Dorota Oniszczuk-Świercz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Józef Zawora (FPE/IoMP) Józef Zawora,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
WEDM, obróbka elektroerozyjna, obróbka skrawaniem, frezowanie, CAD/CAM, Creo Parametric
Keywords in English
CAD, CAM, Creo Parametric, WEDM, milling, machining
Abstract in Polish
Niniejsza praca „CAD/CAM w procesie projektowania i wytwarzania technologii skrawania i obróbkach erozyjnych” miała na celu zaprojektowanie geometrii przedmiotu obrabianego w systemie CAD oraz opracowanie procesu technologicznego obróbki tej części wykorzystując system CAM. W pracy zawarte są podstawy teoretyczne dotyczące obróbki skrawaniem oraz obróbki erozyjnej. W zakres pracy zawiera się również obróbka części i wykonanie pomiarów. W części teoretycznej pracy zostały przedstawione zjawiska na których opiera się obróbka wycinania elektroerozyjnego oraz obróbka skrawaniem, podstawy teoretyczne procesów oraz ich wady i zalety. Na tej podstawie został uzasadniony wybór podanych obróbek do wykonania elementu. Obiektem zawartym w pracy był element dekoracyjny N_AR_00. Przedmiot oraz obróbka została zaprojektowana w programie Creo Parametric 5.0. Jest on w pełni zintegrowany, przez co jest przydatny na każdym etapie projektowania. Ze względów technologicznych, postanowiono rozdzielić przedmiot na trzy elementy i wykonać obróbkę w czterech operacjach. Przedmiot był wykonany z duraluminium PA6 i ostatecznie jego wymiary gabarytowe wynosiły 84x52x9 mm. Obróbka elektroerozyjna została wykonana na wycinarkach Charmilles ROBOFIL 190 oraz 290, natomiast proces frezowania został wykonany na obrabiarce Haas TM 1P. Ze względu na przeznaczenie wykonywanego elementu, zdecydowano wykonać tylko obróbkę zgrubną. Po wykonaniu obróbki zostały wykonane pomiary powierzchni obrobionej na maszynie Taylor Hobson Series 2. Każdy pomiar został powtórzony 3 razy i z obliczonej średniej wartości zostały wykonane tabele z parametrami obrobionej powierzchni takimi jak Ra, Rz itd. Dokonano analizy uzyskanych parametrów powierzchni oraz wykresów.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_Magdalena_Osińska_276050.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34706

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf6dd9d9f71a0412cb620580c124c85bf/
URN
urn:pw-repo:WUTf6dd9d9f71a0412cb620580c124c85bf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page