Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of control and visualization of perforation metal sheet machine

Piotr Jakub Vrazda

Abstract

The purpose of this thesis was the design of the control system and the visual design of the perforation metal sheet machine. The programme was achieved this in Proficy Machine Edition version 9.0. The assignment was divided into two parts: Theoretical and Practical. In the first part of the given thesis was characterizing the perforated sheet metal along with PLC drives (Programmable Logic Controller). The functions of basic components were also presented in this part of the project. The Second part was Practical. The control system was composed as well as the visual design of a widely perforing machine. For this project to succeed, a few working modes of this machine were created. Demonstrated the different functions and capabilities created by the Proficy Machine Edition towards the control system and visualising of industrial machinery were also demonstrated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Jakub Vrazda (FCEMP) Piotr Jakub Vrazda,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt systemu sterowania i wizualizacji maszyny do perforacji blachy
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Perforacja blachy, maszyna do perforacji blachy, system sterowania, wizualizacja.
Keywords in English
Sheet perforation , perforation sheet machine, control system, visualization.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie systemu sterowania i wizualizacji maszyny do perforacji blachy. W tym celu wykorzystano program Proficy Machine Edition w wersji 9.0. Praca została podzielona na dwie części: studialną oraz projektową. W pierwszej części niniejszej pracy scharakteryzowano blachę perforowaną oraz przedstawiono charakterystykę sterowników PLC (ang. Programmable Logic Controller). Zaprezentowano w niej również działanie podstawowych komponentów wykorzystanych w projekcie. Druga część jest to część projektowa. Zaprojektowano w niej system sterowania oraz wizualizacji maszyny szeroko perforującej. Na potrzeby tej części projektu opracowano również kilka trybów jej funkcjonowania. Zademonstrowano również działanie oraz możliwości programu Proficy Machine Edition w projektowaniu systemów sterowania oraz wizualizacji maszyn przemysłowych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Piotr_Vrazda_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8213

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf6b7f8dc5883489fb1c74d69efbf54d1/
URN
urn:pw-repo:WUTf6b7f8dc5883489fb1c74d69efbf54d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page