Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the failure of selected elements of modern weaponry on the example of the sewage system in Marki

Mieczysław Czechowicz

Abstract

Engineering work presents the materials used in sewage systems after 2001 and their failure rate. The main emphasis was put on the pipe and fittings. In this paper materials such as polyethylene, GRP pipes, pumps operating in the pumping stations and sewer manholes. The data were provided by the Waterworks Marecki. This plant your sewage system operates since 1999 and in the 2006 began the expansion of the existing sewerage system by increasing the channeling of the city from 30% to 95% in 2016. The expansion in recent years, the company uses the most advanced solutions available on the market sanitary
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mieczysław Czechowicz (FCEMP) Mieczysław Czechowicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza awaryjności wybranych nowoczesnych elementów uzbrojenia na przykładzie sieci kanalizacyjnej w Markach
Supervisor
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Wodociąg Marecki sp. z o.o. awaryjność sieci kanalizacyjnej uzbrojenie sieci kanalizacyjnej materiały do budowy sieci kanalizacyjnej kanalizacja grawitacyjna kanalizacja ciśnieniowa kanalizacja podciśnieniowa
Keywords in English
Wodociąg Marecki sp. z o.o. failure of sewerage system equipment sewage network materials for the construction of the sewerage network Gravity sewerage system Pressure sewerage system Vacuum sewerage system
Abstract in Polish
Praca inżynierska prezentuje materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych po roku 2001 oraz ich awaryjność. Główny nacisk położono na rury oraz armaturę. W pracy omówiono takie materiały jak polietylen, rury z GRP, pompy pracujące w przepompowniach, i studzienki kanalizacyjne. Dane zostały udostępnione przez Wodociągi Mareckie. Zakład ten swoją sieć kanalizacyjną eksploatuje od 1999 roku a w od roku 2006 rozpoczęła rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej zwiększając skanalizowanie miasta z 30% do 95% w roku 2016. Dzięki rozbudowie w ostatnich latach przedsiębiorstwo korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku sanitarnym
File
  • File: 1
    240885_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14376

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf6591ead302345ec979910f1950c34a3/
URN
urn:pw-repo:WUTf6591ead302345ec979910f1950c34a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page