Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of reinforcements of the existing steel construction of a skyligth over the Main Hall of Warsaw University of Technology Main Building

Mateusz Amadeusz Hapon

Abstract

The purpose of present study are the calculations of the steel construction of the skylight over the Main Hall of Warsaw University of Technology Main building, which were conducted basing on present European standards. Additionally the reinforcements were proposed in cases where bearing capacity was found not to be sufficient. Whole skylight construction consists of the steel construction, the glazed upper part and suspended unique glass ceiling in shape of symmetric pentagon. The sashes supporting glazed part are the first structure taking over the external loads. They are then transferred to the channel purlins, and then to the two kinds of rafters: extreme in the form of channel bars and rest designed as trusses. The main structure consist of truss elements: 4 girders and 6 suspended to them joists, which not only carries the load, bud additionally stiffens the structure of the whole construction. There are 2 kinds of girders: the main pitched girder of span of 33 meters, and suspended to them supporting girders of span of almost 16 meters. The great majority of the beams were made of brackets with the offset between them equal to the gusset plate thickness. The whole structure is very differentiated – in the construction more than 30 unique profiles. The joint connections are made with gusset plates and rivets. Basing on the cataloguing made for the 1990s the three dimension model has been made in the Robot Structural Analysis program. The results from this model were used for the calculations of the Ultimate Limit State and Serviceability Limit State conditions. For the bars that didn’t fulfil the requirements the reinforcements of the profile has been proposed and those elements were recalculated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Amadeusz Hapon (FCE) Mateusz Amadeusz Hapon,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wzmocnienia istniejącej stalowej konstrukcji świetlika nad Dużą Aulą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Paweł Artur Król (FCE/ICE) Paweł Artur Król,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4342
Reviewers
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Paweł Artur Król (FCE/ICE) Paweł Artur Król,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
świetlik, stal, kratownica przestrzenna, wzmocnienie konstrukcji, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, konstrukcje stalowe
Keywords in English
Skylight, steel, space frame truss, construction reinforcement, Warsaw University of Technology Main Building, steel construction
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej są obliczenia stalowej konstrukcji świetlika nad Dużą Aulą Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, przeprowadzone w oparciu o obecnie obowiązujące normy europejskie wraz z propozycją wzmocnień elementów, których nośność jest niewystarczająca w świetle obecnych standardów. Cały świetlik składa się z stalowej konstrukcji, opartej na niej przeszkolonej części górnej oraz, podwieszonego za pomocą rusztu, zabytkowego plafonu w kształcie symetrycznego pięciokąta. Pierwszym układem przejmującym obciążenia zewnętrzne są podtrzymujące szyby połaci dachowych szczebliny. Z nich obciążenia przekazywane są na ceowe płatwie oparte na dwóch rodzajach krokwi: skrajnych wykonanych z ceowników oraz pozostałych zaprojektowanych jako kratownice. Układ właściwy składa się z elementów kratowych: 4 dźwigarów oraz podwieszonych do nich 6 podciągów, które oprócz przenoszenia obciążeń pełnią rolę stężeń poziomych, zapewniających stateczność całej konstrukcji nośnej. Występują 2 rodzaje dźwigarów: dwuspadowe dźwigary główne o rozpiętości 33 metrów oraz podwieszonych do nich jednospadowych dźwigarów pomocniczych o długości prawie 16 metrów. Zdecydowana większość prętów w konstrukcji wykonana została z profili złożonych z kątowników rozsuniętych od siebie na szerokość blachy węzłowej. Cały układ jest niezwykle zróżnicowany – w konstrukcji użyto ponad 30 unikatowych profili. Połączenia w węzłach zrealizowane są przy pomocy nitów i blach węzłowych. Na podstawie materiałów z lat 90 XX wieku z inwentaryzacji konstrukcji wykonano trójwymiarowy model obliczeniowy konstrukcji w programie Robot Structural Analysis i na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono kontrolę stanów granicznych nośności i użytkowalności reprezentatywnych elementów. Dla profili nie spełniających wymagań zaproponowano przykładowe wzmocnienia i dla elementów wzmocnionych przeprowadzono ponowną weryfikację.
File
  • File: 1
    243539-Mateusz Hapon-Wzmocnienie swietlika.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5233

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf653fd83dbac4c5cad99d202eecc7f85/
URN
urn:pw-repo:WUTf653fd83dbac4c5cad99d202eecc7f85

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page