Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Effect of LLDPE on the properties of polyethylene film

Piotr Tadeusz Lewandowski

Abstract

The aim of this work was the evaluation of the effect addition of the linear low-density polyethylene (LLDPE) to low-density polyethylene (LDPE) on the polyethylene films properties. The raw materials used in this work were films prepared from LDPE, LLDPE and LDPE/LLDPE blends containing from 2.5 to 10 wt% of LLDPE. The work consisted of theoretical and experimental part. In the theoretical part, preparation and properties of the polyethylenes, method of polyethylene films preparation were presented. In the experimental part, raw materials, method and parameters of preparation of the polyethylene films from LDPE, LLDPE and LDPE/LLDPE blends and study of the optical, mechanical and thermal properties of the polyethylene films were presented. On the basis of the results it has been show that amount of the linear low-density polyethylene added to low-density polyethylene influences on the selected properties of the polyethylene films. Addition of LLDPE to LDPE was preferably influences on the optical and mechanical properties of polyethylene films, caused in a decrease of the turbidity, increase of the Young’s modulus, maximum strength and yield strength. Furthermore, addition of LLDPE to LDPE increased of the thermal resistance of polymeric films.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Tadeusz Lewandowski (FCEMP) Piotr Tadeusz Lewandowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ dodatku PE-LLD na właściwości folii polietylenowej
Supervisor
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
polietylen małej gęstości, liniowy polietylen małej gęstości, modyfikacja, folie polietylenowe.
Keywords in English
low-density polyethylene, linear low-density polyethylene, modification, polyethylene films.
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena wpływu ilości dodatku liniowego polietylenu małej gęstości (PE-LLD) do polietylenu małej gęstości (PE-LD) na właściwości folii polietylenowych. Przedmiot pracy stanowiły folie otrzymane z PE-LD, PE-LLD oraz z mieszanin PE-LD/PE-LLD zawierających PE-LLD w ilościach od 2,5% mas. do 10% mas. Praca składała się z części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono otrzymywanie i właściwości polietylenów, a także metody otrzymywania folii polietylenowych. W części doświadczalnej przedstawiono charakterystykę surowców, sposób i parametry otrzymywania folii z PE-LD, PE-LLD oraz z mieszaniny PE-LD/PE-LLD, badania właściwości optycznych, mechanicznych oraz termicznych uzyskanych folii polimerowych. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano wpływ ilości dodatku liniowego polietylenu małej gęstości do polietylenu małej gęstości na wybrane właściwości folii polietylenowych. Dodatek PE-LLD do PE-LD korzystnie wpływał na właściwości optyczne i mechaniczne otrzymywanych folii polietylenowych, powodując zmniejszenie zmętnienia, zwiększenie modułu Younga, maksymalnego naprężenia oraz granicy plastyczności. Ponadto dodatek PE-LLD do PE-LD spowodował zwiększenie odporności termicznej folii polimerowych.
File
  • File: 1
    193885_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8227

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf64de9cfc9d94682a58213fc3e94dcfb/
URN
urn:pw-repo:WUTf64de9cfc9d94682a58213fc3e94dcfb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page