Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the manufacturing process of cast iron knee housing of a numerically controlled FNE 50 milling machine, produced by Precision Machine Tools Factory AVIA S.A

Adam Michał Durmaj

Abstract

The subject of the thesis was to presents the complete technological process of the knee housing of the FNE 50 milling machine, produced by Precision Machine Tools Factory AVIA S.A. The process of generating a 3D solid model and casting it in the SolidWorks 2014 program was presented, indicating their suitability for structural matches, matching the existing documentation to the current state and the ability to visualize the arrangement of the body in a designed special holder. Technological process has been illustrated on route sheet and manufacturing work instructions. Tools and technological milling parameters were selected on the basis of catalogs of tooling companies were given in them. Additionally the technical parameters of the machines used in the production process are given. A special holder for milling was designed for operations 20 – rough milling and threaded holes. The current and final quality control of the product was discussed with the use of manual measuring instruments and Coordinate Measuring Machine (CMM).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Michał Durmaj (FACME) Adam Michał Durmaj,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Opracowanie technologii obróbki żeliwnego korpusu wspornika frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie FNE 50, produkowanej przez Fabrykę Obrabiarek Precyzyjnych Avia S.A
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Ryszard Kuryjański (FACME/IMDF) Ryszard Kuryjański,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2256
Reviewers
Jarosław Małkiński (FACME/IMDF) Jarosław Małkiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Ryszard Kuryjański (FACME/IMDF) Ryszard Kuryjański,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
proces produkcyjny, frezarka narzędziowa, uchwyt obróbkowy, obróbka skrawaniem
Keywords in English
production process, milling machine, special holder for milling, machining
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono kompletny proces technologiczny korpusu wspornika, sterowanej numerycznie, frezarki narzędziowej FNE 50, produkowanej przez Fabrykę Obrabiarek Precyzyjnych Avia S.A. Zaprezentowano proces generowania modelu bryłowego 3D korpusu i jego odlewu w programie SolidWorks 2014, wskazując na ich przydatność do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, dopasowujących istniejącą dokumentację do obecnego stanu oraz możliwość wizualizacji ustalenia korpusu w zaprojektowanym uchwycie specjalnym. Proces technologiczny został zilustrowany na oddzielnych kartach instrukcyjnych. Podano w nich narzędzia oraz technologiczne parametry skrawania dobrane na podstawie katalogów firm narzędziowych. Przedstawiono parametry techniczne podstawowych obrabiarek wykorzystanych w procesie produkcji. Zaprojektowano uchwyt specjalny do operacji 20 - frezowania zgrubnego i wykonania otworów gwintowanych. Omówiono bieżącą oraz końcową - odbiorczą kontrolę jakości wykonywanego detalu przy wykorzystaniu manualnych przyrządów pomiarowych i współrzędnościowej maszyny pomiarowej (WMP).
File
  • File: 1
    Adam_Durmaj_-_Praca_dyplomowa_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30475

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf61d16abd2f243089ee7024218af10d8/
URN
urn:pw-repo:WUTf61d16abd2f243089ee7024218af10d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page