Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJECT OF HANGAR FOR MILITARY AIRPLANES

Przemysław Jacek Kotliński

Abstract

The subject of this work is a project of hangar for two transport aircraft used in the Polish Air Force. The hangar will be adapted to accommodate two CASA C295M transport aircraft. The plane's span is 25.81 m, length 24.45 m, height 8.66 m. The assumed axial dimensions of the object: width 60.0 m, length 33.0 m, height in the ridge 13.0 m. The structure of the hangar was adopted in the form of transverse frame systems braced in the longitudinal direction. The main frames consist of columns with a variable cross-section, roof beams in the extreme part with a variable cross-section, while in the central part there is a constant cross-section. In the rear wall frame, columns and beams are designed from rolled sections. The roof covering used T-55 trapezoidal sheets, thickness: 0.88mm with mineral wool filling, thickness: 20cm. The roof sheathing is based on purlins from rolled sections. The hangar gate is made of sliding panels with dimensions of 6.20x9.10m. The panels are based on guides, outthrust beyond the walls of the hangar on a length of 3 m, to make the largest entry width available to the hangar. Steel S235, S275 and S355 were used, whereas bolts are class 8.8 and 10.9. The engineering work consists of four main parts: technical description, design and location data, static and strength calculations and construction drawings. Static calculations were made using the Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 computer program. Dimensioning of individual elements was carried out on the basis of PN-77 B-02011 and PN-EN standards (Eurocode).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Jacek Kotliński (FCE) Przemysław Jacek Kotliński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hangaru dla samolotów wojskowych
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
182+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5569
Reviewers
Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hangar, hala stalowa, zmienny przekrój, blachownica, CASA
Keywords in English
hangar, steel hall, non uniform cross-section, plated structure, CASA
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt hangaru dla dwóch samolotów transportowych wykorzystywanych w Polskich Siłach Powietrznych. Hangar przystosowany będzie do pomieszczenia dwóch samolotów transportowych typu CASA C295M. Rozpiętość samolotu wynosi 25,81m, długość 24,45m, wysokość 8,66m. Przyjęte wymiary osiowe obiektu: szerokość 60,0m, długość 33,0m, wysokość w kalenicy 13,0m. Konstrukcję hangaru przyjęto w postaci poprzecznych układów ramowych stężonych w kierunku podłużnym. Główne ramy składają się ze słupów o zmiennym przekroju, rygli dachowych w części skrajnej o zmiennym przekroju, natomiast w środkowej jego części występuje stały przekrój. W ramie ściany tylnej zarówno słupy jak i rygle zaprojektowane z kształtowników walcowanych. Na poszycie dachu zastosowano blachy trapezowe T-55 o gr. 0,88mm z wypełnieniem wełna mineralną gr. 20cm. Poszycie oparte na płatwiach z kształtowników walcowanych. Brama hangaru wykonana jest z paneli przesuwnych o wymiarach 6,20x9,10m. Panele są oparte na prowadnicach, wysuwane poza ściany hangaru na długości 3m, aby udostępnić jak największą szerokość wjazdową do hangaru. Zastosowano stal S235, S275 oraz S355, śruby natomiast klasy 8.8 i 10.9. Praca inżynierska składa się z czterech głównych części: opisu technicznego, danych projektowo – lokalizacyjnych, obliczeń statyczno – wytrzymałościowych oraz rysunków konstrukcyjnych. Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019. Wymiarowanie poszczególnych elementów przeprowadzono na podstawie normy PN-77 B-02011 oraz norm PN-EN (Eurokod).
File
  • File: 1
    PRACA_INZ-KOTLINSKI_PRZEMYSLAW-264055.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22549

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf610944b3ee04fb1b3e5ad078d2383b3/
URN
urn:pw-repo:WUTf610944b3ee04fb1b3e5ad078d2383b3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page