Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Energy optimization of multi-family building

Marcin Dawid Łukaszuk

Abstract

Basing on project, exemplary multi-family building was analyzed for 5 variants of energy standard. These standards were: Technical Requirements coming into force in years 2014, 2017, 2021 and 2 other standards: NF40 and NF 15, fulfilling the conditions of grants of the national environmental protection fund. Calculations for all variants were made for 3 most popular source of heat energy: coal-fired cogeneration, coal-fired heating plant, and own gas boiler. In effect it gave 15 variants, for which were made calculations of primary energy used for central heating and preparing hot water each year and the cumulative cost in 30 years of usage of building. For purpose of calculations were used 2 programs: ArCADia-TERMO and spreadsheet Microsoft Excel. After analysis and confronting results best solution was found. Results were confronted with requirements of the European Union to find out if they are appropriate, taking into consideration savings and investment costs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Dawid Łukaszuk (FCE) Marcin Dawid Łukaszuk,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Optymalizacja energetyczna budynku wielorodzinnego
Supervisor
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4430
Reviewers
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Optymalizacja energetyczna, Optymalizacja ekonomiczna, Budynkienergooszczędne, Wskaźnik zmiany kosztu skumulowanego
Keywords in English
Keywords: energy optimization, economic optimization, energy-efficient buildings, shiftindicator of the cumulative cost
Abstract in Polish
Na podstawie przykładowego projektu budynku wielorodzinnego przeanalizowano pięć wariantów standardu energetycznego budynku. Przyjęte warianty budynków spełniały Wymagania Techniczne obowiązujące od 2014, 2017, i 2021 roku, oraz wymagania standardów NF40 i NF15, czyli warunki przyznawania dopłat do budynków energooszczędnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obliczenia dla każdego z wariantów przeprowadzono dla najczęściej stosowanych sposobów ogrzewania tego typu budynków: ciepłem z elektrociepłowni węglowej w kogeneracji, z sieci ciepłowniczej opalanej węglem oraz własnego kotła gazowego. W efekcie dało to 15 wariantów, dla których obliczono wartości EPCO+W oraz wskaźnik zmiany kosztu skumulowanego w okresie użytkowania przyjętym na 30 lat. Do analizy wykorzystano program do sporządzania charakterystyki energetycznej budynku ArCADia-TERMO oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Po analizie opłacalności i porównaniu wskaźników ustalono najkorzystniejsze rozwiązanie. Skonfrontowano otrzymane wyniki z wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską i oceniono ich zasadność, biorąc pod uwagę uzyskane oszczędności oraz poniesione koszty inwestycyjne.
File
  • File: 1
    praca inż-Łukaszuk Marcin-243603.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12560

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5ffcd9865094155a518df57373c5517/
URN
urn:pw-repo:WUTf5ffcd9865094155a518df57373c5517

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page