Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to improvements the quality of services and logistic process in selected company

Paweł Marek Geleciński

Abstract

New ages makes the companies have to improve the processes and provided standards to higher quality, however with higher challenges grow also possibilities. 21th centuries comes with technological help makes the optimization easier to handle. The main issue of described company has been specify by performed analyses: low measures of quality parameters for current customers from IT sector, which have a limited time to pick up the order. The issue has been depicted by few available methods of verification the quality parameters: SWOT analysis and Six Sigma methodology. In next chapter author focus on the main issue which is the low performance of parcels deliver resulting from using the standard courier companies packages-oriented deliveries mainly for the retail customer. That companies are not able to cope the required quality parameters. Due to 5 why method has been defined that current contractors are focused on obtaining the possible lowest costs with the highest quality of services, but still not enough level required by the company being the subject of this project. The 2nd issue which has been found by the analysis was complicated work of warehouseman’s with large manual parts. The presented shipping process had many drawbacks affecting on quality offering services. As the solution of the problem described above proposed the new courier company which has been picked from available offers. The main advantage is the ability to deliver packages in flexible hours, also at night. Solution for the side problem which was the shipping process with many weaknesses will be additional system integrations facilitating the work of warehouseman, also optimizing the process with partial automation. The project presents the complete process of selecting a new carrier and illustrates the full implementation plan by using a Gantt chart. In next chapter assesses the level of quality parameters growth with the related costs of new courier implementation. The project’s effectiveness was assessed as positive, despite the fact of increasing the operating costs. The assumed quality goal has been achieved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Marek Geleciński (FPE) Paweł Marek Geleciński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt udoskonalenia jakości usług i procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie
Supervisor
Krzysztof Krystosiak (FPE/IOPS) Krzysztof Krystosiak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Werpachowski (FPE/IOPS) Wojciech Werpachowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Krzysztof Krystosiak (FPE/IOPS) Krzysztof Krystosiak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
zarządzanie procesowe, jakość, logistyka, dystrybucja
Keywords in English
process management, quality, logistics, distribution
Abstract in Polish
Obecne czasy stawiają przed firmami duże wyzwania jakościowe, jednak wraz z wyzwaniami rosną również możliwości. XXI wiek przychodzi z pomocą technologiczną wspierającą i ułatwiającą sprostaniu postawionych celów. Za pomocą przeprowadzonych analiz został przedstawiony główny problem przedsiębiorstwa, którym jest zbyt niska jakość dostarczanych usług dla obecnych klientów firmy z sektora IT, posiadających ograniczony czas na wykonanie zlecenia. Problem został wykryty przy użyciu kilku dostępnych metod weryfikacji parametrów jakościowych między innymi analiza SWOT oraz Six Sigma. Głównym problemem jaki został ujawniony była nieterminowość doręczeń wynikająca z korzystania z usług przewoźników masowych, którzy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom jakościowym stawianym przed nimi. Stosując metodę 5 WHY udowodniono, że obecni kontrahenci są nastawieni na uzyskiwanie jak najmniejszych kosztów przy możliwie najwyższej jakości usług, jednak nie jest to poziom wymagany przez przedsiębiorstwo będące podmiotem niniejszej pracy. Problemem pobocznym jaki przedstawiono była w dużym stopniu manualna i skomplikowana praca magazynierów. Przedstawiony proces wysyłkowy posiadał wiele mankamentów, przez które notorycznie pojawiały się błędy obniżające jakość świadczonych usług na rzecz klienta. Jako rozwiązanie powyżej przedstawionego problemu jakościowego został przedstawiony nowy kontrahent, który doręcza przesyłki w elastycznych godzinach, również w godzinach nocnych. Do rozwiązania problemu pobocznego jakim był proces wysyłkowy posiadający wiele słabych stron zostały zaproponowane dodatkowe integracje systemowe, ułatwiające pracę magazynierów optymalizując proces wraz z jego częściową automatyzacją. Projekt przedstawia kompletny proces doboru nowego przewoźnika oraz obrazuje pełen plan wdrożenia przy użyciu wykresu Gantta. W kolejnym rozdziale oceniono poziom wzrostu jakościowego oraz koszty związane z wprowadzeniem nowego kontrahenta. Efektywność projektu została oceniona pozytywne, mimo wzrostu kosztów na prowadzenie działalności, a wyznaczony cel jakościowy został osiągnięty.
File
  • File: 1
    Pawel_Gelecinski_272101.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36140

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5ea4da8096d4a558c1f4520acfa035a/
URN
urn:pw-repo:WUTf5ea4da8096d4a558c1f4520acfa035a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page