Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the configurable three-finger gripper for the gas turbine’s screws clearing station

Dominika Paulina Hamulczuk

Abstract

The aim of this thesis was to design a gripper for the cleaning station of the gas turbine bolts which is being built by the Centre of Gas Turbines Engineering Design Center in Warsaw. In the light of the literature review and analysis of similar devices, it was concluded that the best solution in this case is a configurable gripper that allows the use of parallel and centring grips. The construction process consisted in creating a concept model, developing it and making it more detailed, as well as performing strength analyses. The whole process was of iterative character. After inappropriate results shown by simulations, relevant changes were implemented into the model, after which the improved model was analyzed again. The process lasted until the simulations showed that the construction of the parts was correct. The work resulted in the design of the gripper prototype consisting of a 3D model, technical manufacturing and assembly drawings, and the results of the simulations. This study contains a description of the design and analyses carried out, as well as conclusions and justification of construction decisions taken.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Paulina Hamulczuk (FPAE) Dominika Paulina Hamulczuk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt konfigurowalnego trójpalczastego chwytaka do stanowiska czyszczenia śrub turbiny gazowej
Supervisor
Marek Wojtyra (FPAE/IAAM) Marek Wojtyra,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58
Internal identifier
MEL; PD-5013
Reviewers
Tomasz Barczak (FPAE/IAAM) Tomasz Barczak,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Wojtyra (FPAE/IAAM) Marek Wojtyra,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
chwytak konfigurowalny, modelowanie bryłowe, symulacje MES, robotyka
Keywords in English
configurable gripper, solid modelling, MES simulations, robotics
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie chwytaka na potrzeby stanowiska czyszczenia śrub turbiny gazowej, budowanego przez Centrum Turbin Gazowych Engineering Design Center w Warszawie. W świetle przeglądu literatury oraz analizy podobnych konstrukcji uznano, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest konfigurowalny chwytak, pozwalający na stosowanie chwytu równoległego i centrującego. Proces budowy sprowadzał się kolejno do stworzenia modelu koncepcyjnego, rozbudowania go i uszczegółowienia oraz przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych. Cały proces miał charakter iteracyjny. Po niewłaściwych wynikach wykazanych przez symulacje, odpowiednie zmiany były wprowadzane do modelu, po czym ponownie analizowano poprawiony model. Proces trwał do momentu, gdy symulacje nie wykazały niepoprawności budowy części. Efektem pracy jest projekt prototypu chwytaka składający się z modelu 3D, rysunków technicznych wykonawczych i złożeniowych oraz wyników symulacji. Niniejsze opracowanie zawiera opis projektu i przeprowadzonych analiz oraz wnioski i uzasadnienie podjętych decyzji konstrukcyjnych.
File
  • File: 1
    Dominika_Hamulczuk_praca_inżynierska_poprawiona.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31408

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5ba8f2881574e31b89d3e98710bc38b/
URN
urn:pw-repo:WUTf5ba8f2881574e31b89d3e98710bc38b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page