Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Test automation in the IT system based on smart district heating in heating network

Jan Leszczyński

Abstract

The purpose of this paper was substantiation of usage test automation in process of software development. This analysis is carried out on an example of optimization system of heating network. In thesis is discussed functioning and architecture of heating network. Architecture and functions of Smart District Heating were discussed, elements that can be tested automatically were presented. Prognostic module and process of optimization were discussed. Impact of limit change on optimization results was analyzed. The process of software development provided by tests was discussed. For work needs, author made graphical interface testing program. Test was provided and results discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Leszczyński (FPAE) Jan Leszczyński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Automatyzacja testów systemu informatycznego na przykładzie systemu wsparcia decyzji w systemie ciepłowniczym
Supervisor
Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
MEL; PD-5117
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
sieć ciepłownicza, testy oprogramowania, automatyzacja testów, testy jednostkowe, optymalizacja
Keywords in English
heating network, application tests, test automation, unit tests, optimization
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest uzasadnienie stosowania automatyzacji testów w procesie powstawania oprogramowania. Analiza ta została przeprowadzona na przykładzie systemu optymalizującego pracę dużego systemu ciepłowniczego. W niniejszej pracy omówiono budowę sieci ciepłowniczej. Przedstawiono również architekturę oraz funkcje Systemu Wsparcie Decyzji, pokazano elementy interfejsu graficznego, które można poddać testom automatycznym. Opisano moduł prognostyczny oraz proces optymalizacji, przeprowadzono analizę wpływu zmiany limitu na obliczenia. Przedstawiono proces powstawania oprogramowania w oparciu o testowanie. Na potrzeby pracy został napisany program zajmujący się automatyzacją testów interfejsu graficznego aplikacji. Przeprowadzono testy przy jego wykorzystaniu, a wyniki omówiono.
File
  • File: 1
    Leszczyński_Jan_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35142

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5b4571882a14ba49dd7a182c15ad27b/
URN
urn:pw-repo:WUTf5b4571882a14ba49dd7a182c15ad27b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page