Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The draft of fast tram system associated with the modernization of selected streets in Kielce

Łukasz Marek Lisicki

Abstract

Tram in Kielce is a quite old, prewar idea. This solution returned many times, but it has never evaluated from a phase of propositions and theoretical contemplations. Although experiences of other cities, present renaissance of the rail transport and high grants in this branch may cause a new discussion on this problem. Several important issues like demographic, environmental, functional, spatial and culture characteristics of Kielce were analyzed in this draft. Considered conclusions were used as a base for the project of modern city transport system. In other words this is a fast, collision-free tram with priority on crossroads, which could go through the “green track way”, on embedded, “muted” rails. The draft consists of suggested fast public transport lines, views and localizations of tram stops, interchanges, new districts’ centers, analysis of slopes and connections with buses and others. Tram as a modern and ecological alternative for buses and cars plays a big role in Polish and European cities. Kielce as an important regional capital should seize the opportunity to introduce this effective and popular mode of transport.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Marek Lisicki (FGC) Łukasz Marek Lisicki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Projekt systemu szybkiego tramwaju połączony z modernizacją wybranych ciągów komunikacyjnych w Kielcach
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Tramwaj Kielce
Keywords in English
Kielce tram
Abstract in Polish
Kielecki tramwaj to idea stosunkowo stara, bo jeszcze przedwojenna. Pomysł ten powraca co jakiś czas, nie wychodząc zazwyczaj poza etap propozycji lub teoretycznych rozważań. Jednakże doświadczenia innych miast, obecny renesans miejskiego transportu szynowego i związane z nim wysokie dotacje działają na wyobraźnię i skłaniają do ponownej refleksji nad tym zagadnieniem. W pracy zostały przeanalizowane poszczególne uwarunkowania (m.in. kulturowe, przyrodnicze, komunikacyjne, funkcjonalno-przestrzenne) dotyczące miasta Kielce. Przedstawione na ich podstawie wnioski posłużyły do stworzenia projektu systemu, na który składałyby się najnowocześniejsze rozwiązania stosowane obecnie w transporcie miejskim. Mowa tu o szybkim tramwaju z priorytetem w sygnalizacji świetlnej, maksymalnej dopuszczalnej bezkolizyjności, poruszającym się po „wyciszonych” szynach, osadzonych w „zielonych torowiskach”. Na projekt składają się przebiegi tras, wygląd i lokalizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, propozycje powstania nowych centrów dzielnicowych, analizy spadków, powiązania z otoczeniem oraz komunikacją autobusową i inne. Tramwaj jako nowoczesna i ekologiczna alternatywa dla komunikacji autobusowej i samochodowej odgrywa coraz większą rolę w polskich i europejskich miastach. Kielce jako ważny ośrodek wojewódzki powinny wykorzystać szansę jaką daje ten niezwykle efektywny i popularny środek transportu.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Łukasz Lisicki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5454

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5a69549412045a4a2b5f9816e242ec7/
URN
urn:pw-repo:WUTf5a69549412045a4a2b5f9816e242ec7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page