Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ustalenie związków budowlanych i lokalizacyjnych dla wybranych adoptowanych obiektów rolniczych pozwalających na uzyskanie w nich energooszczędnych pomieszczeń dla ludzi

Sylwia Runkwitz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Runkwitz Sylwia Runkwitz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Leszek Wolski (FCEMP) Leszek Wolski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
obiekty rolnicze, energooszczędność pomieszczeń
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest adaptacja obiektów rolniczych na energooszczędne pomieszczenia dla ludzi. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca ustalenia związków budowlanych i lokalizacyjnych dla wybranych adoptowanych obiektów rolniczych pozwalających na uzyskanie w nich energooszczędnych pomieszczeń dla ludzi.
File
  • File: 1
    Sylwia Runkwitz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf59e5007760e46c78e9f41be55b613b5/
URN
urn:pw-repo:WUTf59e5007760e46c78e9f41be55b613b5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page