Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile monitoring system

Marcin Bonisławski

Abstract

The subject of this thesis is a project of a vehicle that remotely monitors a production hall. The main purpose for the dissertation is to indicate the tools and methods used for streaming data, monitoring and steering the vehicle. The vehicle constructed of selected elements enables to measure magnitudes as a temperature, concentration of harmful gases and carbon dioxide, distance from an obstacle and allows to stream a video by the on-board camera. The video with all the magnitudes is sent wirelessly through Wi-Fi to the operator. A customized website allows to steer the vehicle from any device equipped with an internet browser with an access to the local area network. The thesis also presents the suggestions for implementing the mobile system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Bonisławski (FPE) Marcin Bonisławski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Mobilny system monitorujący
Supervisor
Cezary Jasiński (FPE/IoMP) Cezary Jasiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Cezary Jasiński (FPE/IoMP) Cezary Jasiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Sławomir Świłło (FPE/IoMP) Sławomir Świłło,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Czujnik, sterownik, monitorowanie, aplikacja, Wi-Fi, raspberry pi, kamera, transmisja danych.
Keywords in English
Sensor, controller, monitoring, aplication, Wi-Fi, raspberry pi, camera, data transfer.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt pojazdu służącego do zdalnego monitorowania hali produkcyjnej. Celem pracy było przedstawienie narzędzi oraz metod umożliwiających transmisję danych, monitorowanie otoczenia oraz sterowanie pojazdem. Zaprojektowany w oparciu o wybrane elementy pojazd, umożliwia pomiar takich wielkości jak temperatura, stężenie gazów niebezpiecznych oraz dwutlenku węgla w otoczeniu, odległość do najbliższej przeszkody, a także pozwala na transmisję obrazu rejestrowanego przez kamerę pokładową. Obraz wraz z wynikami pomiarów przesyłany jest do operatora drogą bezprzewodową poprzez sieć Wi-Fi. Specjalnie zaprojektowana witryna internetowa umożliwia sterowanie pojazdem z dowolnego miejsca poprzez urządzenie z dostępem do internetu, znajdującego się w zasięgu lokalnej sieci oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową. W pracy przedstawiono również propozycje zastosowania zaprojektowanego systemu mobilnego.
File
  • File: 1
    Bonislawski_Marcin_267955_-_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31014

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5263c28fddd4ba6bce3f5e81968c008/
URN
urn:pw-repo:WUTf5263c28fddd4ba6bce3f5e81968c008

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page