Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptional design of retractable propulsion for Jantar 2B glider

Andrzej Sala

Abstract

The purpose of this thesis was to prepare a conceptional design of additional propulsion for SZD 42-2 Jantar 2B glider. One of basic assumptions for the project was a possibility of using it to convert existing Jantar 2B into a motor glider in the future. That forced such attitude to a project so that it could be accepted for realization by ULC. It meant usage of certified components, assurance of safe usage and safety of pilot during an accident. The thesis presents a project of a propulsion for self launch sailplane which has a possibility to fold completely into inside of fuselage of a glider. At a beginning of thesis, after considering few possibilities, a kinematics of a mechanism retracting a propulsion was designed. Next step was to design individual elements of retractable propulsion system. Certified SOLO 2625 engine is a basis of designed system. It has been mounted to steel frame that has possibility to rotate. The frame is connected to a fuselage with a pivots. A composite jib, on top of which, elements of belt transmission are located, is attached to a frame. By means of that transmission a drive from engine is transferred to a 1.6m in diameter propeller. The mechanism of retraction is powered with electrical linear screw actuator produced by Warner Linear company. A durability of fuselage after mounting a propulsion was gained by designing additional composite reinforcements installed inside of the fuselage in place where the hole in glider was made. Apart of that, few other very important for the conversion structural problems has been solved in a project. There were also problems such as engine vibrations damping, running and tightening of toothed belt of transmission and its’ protection from air streams, concentrated force into composite structures application points, a stay – a steel wire protecting pilot from being hit by elements of propulsion during an accident. Whole of design work was made using NX4 software produced by UGS. In that software a 3D model of fragment of fuselage of Jantar 2B glider and whole elements of propulsion system has been drawn. After that glider and propulsion have been assembled into one model in software environment. On the basis of that model correctness of design and working of propulsion retracting system have been check. Effects of design work has been shown in thesis on drawings. In thesis none of calculation work (durability, belt transmission, detailed project of propeller, predicted performance of new built motor glider) has been solved. Those problems might be solved in another thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Sala (FPAE) Andrzej Sala,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny składanego układu napędowego dla szybowca SZD 42-2 Jantar 2B
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2007
Issue date (year)
2007
Pages
89 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-458
Reviewers
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
SZYBOWCE, SZYBOWNICTWO, MOTOSZYBOWCE, NAPĘDY SZYBOWCOWE, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem pracy było przygotowanie projektu koncepcyjnego pomocniczego układu napędowego dla szybowca SZD 42-2 Jantar 2B. Jednym z podstawowych założeń do projektu było aby mógł on zostać w przyszłości wykorzystany do przebudowy istniejącego Jantara 2B na motoszybowiec. Wymusiło to takie podejście do projektu aby mógł on zostać dopuszczony do realizacji przez ULC a więc stosowanie atestowanych komponentów, zapewnienie bezpiecznego użytkowania i bezpieczeństwa pilota w razie wypadku. W pracy przedstawiono projekt startowego układu napędowego mającego możliwość całkowitego chowania się w obrysie kadłuba szybowca. Na wstępie pracy po rozpatrzeniu kilku możliwych koncepcji zaprojektowano kinematykę mechanizmu rozkładającego napęd a następnie zajęto się projektowaniem poszczególnych elementów układu. Podstawą zaprojektowanego układu jest atestowany silnik SOLO 2625. Został on zamocowany do stalowej, obrotowej ramy mocowanej do kadłuba na sworzniach. Rama jest połączona z kompozytowym wysięgnikiem, na którego końcu znajdują się elementy przekładni pasowej. Za pomocą tej przekładni napęd od silnika jest przekazywany na śmigło o średnicy 1.6m. Mechanizm rozkładania jest napędzany przez elektryczny liniowy siłownik śrubowy firmy Warner Linear. O wytrzymałość kadłuba po zamontowaniu napędu zadbano projektując dodatkowe kompozytowe wzmocnienia montowane w miejscu wycięcia w kadłubie otworu na napęd. Oprócz tego w projekcie rozwiązano jeszcze kilka innych bardzo ważnych dla tej przebudowy zagadnień konstrukcyjnych. Zajęto się problemami takimi jak tłumienie drgań silnika, prowadzenie i naciąg paska zębatego przekładni pasowej oraz zabezpieczenie go przed strugami powietrza, węzły wprowadzenia sił skupionych w struktury kompozytowe, odciągiem – stalową linką zabezpieczającą pilota przed uderzeniem układem napędowym w przypadku wypadku. Całość prac projektowych przeprowadzono przy użyciu programu NX4 firmy UGS. W programie tym stworzono model 3D fragmentu kadłuba szybowca Jantar 2B i narysowano wszystkie części składowe układu napędowego. Następnie kadłub i elementy napędu zostały połączone ze sobą tworząc model szybowca z zamontowanym napędem. Na podstawie tego modelu sprawdzono poprawność wykonania projektu i działania mechanizmu rozkładania. W pracy na rysunkach przedstawiono zaprojektowany układ i jego elementy składowe. W pracy nie zajmowano się obliczeniami wytrzymałościowymi i przekładni pasowej, projektem docelowego śmigła ani wyznaczeniem przewidywanych osiągów zaprojektowanego motoszybowca. Zagadnienia te mogą zostać rozwinięte w kolejnej pracy.
File
  • File: 1
    sala.zip
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf50c48ee265a4f99acaed7d11e4a4dd7/
URN
urn:pw-repo:WUTf50c48ee265a4f99acaed7d11e4a4dd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page