Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Metody badania jakości usług świadczonych za pomocą sieci komórkowych

Zuzanna Maria Kapłon

Abstract

The purpose of this thesis was to propose a new method for measuring the quality of mobile networks. It is based on two existing methods, which are Drive Test method and Crowdsourcing method and they were analyzed. The presented new approach joins the previously mentioned methodologies so that they could cooperate effecitvely and be performed together to analyze the quality of cellular networks. In this thesis the subject of QoS – Qualty of Service in mobile networks and different models of QoS and KPI – Key Perfomance Indicators were presented.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Zuzanna Maria Kapłon (WEiTI/IT) Zuzanna Maria Kapłon Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Metody badania jakości usług świadczonych za pomocą sieci komórkowych
Promotor
Sławomir Kula (WEiTI/IT) Sławomir Kula Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Henryk Kułakowski (WEiTI/IT) Henryk Kułakowski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Sławomir Kula (WEiTI/IT) Sławomir Kula Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
QoS, KPI, Sieć mobilna, Sieć komórkowa, Drive Test, Crowdsourcing
Słowa kluczowe w języku angielskim
QoS, KPI, Mobile network, Cellular network, Drive Test, Crowdsourcing
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy było zaproponowanie nowej metody pomiaru jakości w sieciach mobilnych. Opiera się ona na działaniu dwóch istniejących już metod, jakimi są metoda Drive Test oraz metoda Crowdsourcing, które zostały w pracy poddane analizie. Zaproponowana metoda łączy te dwie metody, tak aby efektywnie współpracowały i były przeprowadzane razem w celu badania jakości w sieciach komórkowych. W pracy przedstawiony został temat jakości w sieciach mobilnej QoS (ang. Quality of Service), różne modele jakości usług oraz wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Kapłon_Zuzanna_Praca_Dyplomowa_Inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32048

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf500ec1f5b4a49559edfd67eeccf7a17/
URN
urn:pw-repo:WUTf500ec1f5b4a49559edfd67eeccf7a17

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony