Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Encapsulation of bioactive health-promoting ingredients in multiple emulsions

Karolina Anna Kotulska

Abstract

This thesis concerns formation of multiple emulsions for encapsulation of health- promoting ingredients in a Couette-Taylor flow apparatus. Emulsion is a liquid dispersed system which contains one or several dispersed phases. The theoretical part includes discussion of types of emulsion systems and their basic parameters. Encapsulation methods and conditions essential to produce stable dispersed systems were presented. The main groups of substances that have a beneficial influence on health along with their suggested doses in diet supplements were also given. In the second part a research, in which multiple emulsions were produced in the continuous Couette-Taylor flow (CTF) apparatus, was conducted. Systems with different phases composition were prepared under varying process conditions. The most favourable conditions for the production of stable multiple emulsions in the apparatus were specified. Characteristic parameters of the structure of obtained multiple emulsions were determined (average size and drop size distribution of the internal and membrane phase, polydispersity index). On the basis of conducted study, it was found that the Couette-Taylor flow apparatus provides conditions applicable to the production of multiple emulsions for the simultaneous encapsulation of hydro- and lipophilic health-promoting ingredients.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Anna Kotulska (FCPE) Karolina Anna Kotulska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Enkapsulacja bioaktywnych składników prozdrowotnych w emulsjach wielokrotnych
Supervisor
Agnieszka Markowska-Radomska (FCPE/DPKT) Agnieszka Markowska-Radomska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
DICHP-2865
Reviewers
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Agnieszka Markowska-Radomska (FCPE/DPKT) Agnieszka Markowska-Radomska,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
emulsje wielokrotne, aparat z przepływem Couette’a-Taylora, składniki bioaktywne, składniki prozdrowotne, enkapsulacja
Keywords in English
multiple emulsions, Couette-Taylor flow apparatus, bioactive substances, health-promoting ingredients, encapsulation
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska dotyczy wytwarzania emulsji wielokrotnych do enkapsulacji składników prozdrowotnych w aparacie z przepływem Couette’a-Taylora. Emulsje są ciekłymi układami rozproszonymi zawierającymi jedną lub kilka faz zdyspergowanych. W części teoretycznej zawarto omówienie typów układów emulsyjnych oraz ich podstawowych parametrów. Przedstawiono metody enkapsulacji i warunki niezbędne do wytworzenia stabilnych układów zdyspergowanych. Podano również główne grupy substancji mających dobroczynny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu wraz z ich sugerowanymi dawkami w suplementach. W części doświadczalnej przeprowadzono badania, w ramach których wytwarzano emulsje wielokrotne w aparacie z przepływem helikoidalnym. W tym celu przygotowano układy o zróżnicowanych składach faz i poddano je wytwarzaniu w różnych warunkach procesowych. Określono najkorzystniejsze warunki wytwarzania stabilnych emulsji wielokrotnych w aparacie. Wyznaczono charakterystyczne parametry struktury uzyskanych emulsji (średnie rozmiary i rozkłady rozmiarów kropel faz rozproszonych, indeksy polidyspersyjności). Na podstawie rezultatów badań stwierdzono, że aparat z przepływem Couette’a-Taylora stwarza odpowiednie warunki do wytwarzania emulsji wielokrotnych do jednoczesnej enkapsulacji składników prozdrowotnych o charakterze hydro- i lipofilowym.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_-_Karolina_Kotulska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26203
Additional fields
Konsultacje: Agata Metera

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf500d2da79ab4378a29c818e4cf1cb0f/
URN
urn:pw-repo:WUTf500d2da79ab4378a29c818e4cf1cb0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page