Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of an IT system supporting the operation of the online store in the area of consumer electronics

Witold Sebastian Orzeszko

Abstract

This diploma thesis aims to develop a project of an IT system supporting the operation of an online store in the area of consumer electronics, which will enable the expansion of the business on the e-commerce market In the initial chapter of the diploma thesis, the subject of the Internet, e-commerce industry and basic issues related to IT systems are discussed. The second chapter is the company's characteristics and the requirements that are placed in front of the designed system. The next chapter is mainly a flowchart of processes, use cases and specification of system functions. The fourth chapter is focused on both conceptual and physical models of data and a description of dependencies that occur between tables in the models. The next chapter is about projects and prototypes of queries, forms and reports that are used in the e-commerce industry. In the sixth chapter, the system's economic analysis was carried out by estimating the size of the software, on the basis of which the implementation schedule and the summary of project costs were created. The diploma thesis ends with an example of further improvements and prediction of the expected benefits resulting from the implementation of the designed system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Witold Sebastian Orzeszko (FoM) Witold Sebastian Orzeszko,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego pracę internetowego sklepu z obszaru elektroniki użytkowej
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Skala (FoM/CMS) Agnieszka Skala,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Bazy danych, E-handel, oprogramowanie, projekt systemu informatycznego, sklep Internetowy, zarządzanie.
Keywords in English
Databases, e-commerce, IT system design, management, online store, software.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa ma za cel rozszerzenie działalności sklepu z obszaru elektroniki użytkowej, który działa na rynku lokalnym, o obszar Internetu. W początkowym rozdziale pracy dyplomowej poruszona zostaje tematyka Internetu, branży e-handlu i podstawowych zagadnień związanych z systemami informatycznymi. Rozdział drugi to charakterystyka przedsiębiorstwa oraz wymagania, które są stawiane przed projektowanym systemem. Następny rozdział zawiera schemat procesów, przypadki użycia i specyfikacje funkcji systemu. Czwarty rozdział to modele konceptualny i fizyczny danych oraz opis zależności, które zachodzą pomiędzy tabelami znajdującymi się w modelach. Następny rozdział traktuje o projektach i prototypach kwerend, formularzy i raportów, które wykorzystywane będą w projektowanym systemie. W rozdziale szóstym przedstawiono kosztorys systemu zawierający oszacowanie rozmiaru oprogramowania, na którego podstawie stworzono harmonogram wdrożenia oraz podsumowanie kosztów projektu. Praca dyplomowa kończy się predykcją oczekiwanych korzyści wynikających z implementacji projektowanego systemu oraz dalszych możliwości jego rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Witold_Orzeszko_270431.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21930

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4fa126a3b574478a2ded5529dedaa8e/
URN
urn:pw-repo:WUTf4fa126a3b574478a2ded5529dedaa8e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page