Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Transportation Project of an oversized cargo in chosen relation

Sebastian Krzysztof Czerwiński

Abstract

The goal of my thesis was to create a project of an oversized cargo carriage from Bydgoszcz to Warszawa. The thesis starts with presenting legal regulations concerning oversized cargo carriage such as permitted weights, vehicle and cargo sizes, required permissions and pilotage. Next part consists of cargo parameters evaluation and fastening process. The transportation task was carriage of a Pesa Swing tram from Bydgoszcz to Warszawa.Following the route optimization, we managed to avoid undesired costs of rebuilding infrastructure and toll charges. After approximation of the cargo characteristics, the project was carried out in two different variants of an oversized cargo transportation.The first - consisting of a MAN ballast truck and a 7-axle semi-trailer, the second - an older set of Volvo ballast truck and a 5-axle semi-trailer Faymonville with a reinforced construction. For each of the above variants, the following parameters were calculated: centre of mass of the load, the permissible total weight and the limitations resulting from the axle load. On the basis of these calculations, fixed, variable and additional costs were calculated for each option. The most significant part of the total cost of the transport task in both variants were fixed costs, in which the deciding component were the lease instalment payments. However, the additional costs resulting from obtaining a permit and pilotage of oversized cargo were the same for both. Basing on the analysis of total costs, we managed to distinguish the option more profitable. The cost of transporting oversized cargo in the first variant is PLN 7173.67, while the total transportation cost of the second variant is PLN 6366.60.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Krzysztof Czerwiński (FT) Sebastian Krzysztof Czerwiński,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt przewozu ładunku nienormatywnego w wybranej relacji
Supervisor
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ładunek nienormatywny, relacja przewozowa, zezwolenie , pilotaż , koszt , wariant
Keywords in English
non-normative cargo, transport relation, permit, pilotage, cost, variant
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie projektu przewozu ładunku ponadgabarytowego w relacji Bydgoszcz – Warszawa. Wstępnie przedstawiono normy prawne, które regulują w Polsce przewóz ładunków nienormatywnych, zawierające między innymi dopuszczalne wymiary i masy zestawu pojazdu oraz ładunku, jak również zezwolenia i zasady pilotażu nadgabarytu. W dalszej części pracy scharakteryzowano ładunek pod kątem parametrów technicznych i sposobu jego mocowania. Zadania przewozowe polegało na transporcie tramwaju Pesa typu Swing w relacji Bydgoszcz – Warszawa. Dzięki wyznaczeniu racjonalnej trasy realizacji zadania przewozowego, udało się uniknąć wygenerowania kosztów związanych z przebudową infrastruktury oraz poborem opłat drogowych, na odcinkach płatnych. Następnie po scharakteryzowaniu ładunku, wygenerowane zostały dwa warianty środków transportu realizujących zadanie przewozowe. Pierwszy – składający się z ciągnika balastowego marki MAN oraz naczepy 7-osiowej typu Semi, drugi – starszy zestaw ciągnika balastowego marki Volvo oraz naczepy 5-osiowej o wzmocnionej konstrukcji typu Faymonville. Dla każdego z ww. wariantów wyznaczone zostały charakterystyki dotyczące rozmieszczenia ładunku: środek masy ładunku, dopuszczalna masa całkowita oraz ograniczenia wynikające z nacisku na osie. Następnie policzono stałe, zmienne i dodatkowe koszty transportu, każdego z wariantów. Największy wpływ na całkowite koszty realizacji zadania przewozowego w obu wariantach miały koszty stałe, których składową decyzyjną były opłaty rat leasingowych. Natomiast nakłady dodatkowe wynikające z uzyskania zezwolenia oraz pilotażu nadgabarytu, były jednakowe w obu wariantach. Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów całkowitych, wyznaczono wariant bardziej korzystny. Koszt przewozu ładunku ponadgabarytowego w wariancie pierwszym to 7173,67zł podczas gdy koszt sumaryczny przewozu w wariancie drugim wynosi 6366,60 zł.
File
  • File: 1
    Sebastian_Czerwiński_259962_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 19302

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4ebfd070cf34e818da8e60c31f03d44/
URN
urn:pw-repo:WUTf4ebfd070cf34e818da8e60c31f03d44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page