Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of ventilation and air-conditioning installations for an office, commercial and service complex

Krzysztof Tadeusz Niewiadomski

Abstract

The subject of this study is the design of ventilation and air-conditioning installations for an office, commercial and service complex in the city of Warsaw. The diploma thesis contains a technical description, calculation of heat gains, calculations of the air balance, i-x chart, selection of ventilation units, technical drawings of the ventilation installation, and guidelines for the construction and building, electrical and automatic industries. The specification of devices and a list of wires and fittings are also presented. At the end of the thesis the attachments are provided. Two ventilation systems were designed in the building: NW1 providing fresh air for the office part, NW2 for the service part, and also the exhaust fan system serving sanitary rooms. There is an independent air conditioning system for the building based on fan coils that are designed to drain excess heat gains.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Tadeusz Niewiadomski (FEE) Krzysztof Tadeusz Niewiadomski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku biurowo-handlowo-usługowego
Supervisor
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Leszek Targowski (FEE/DHV) Leszek Targowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja klimatyzacja budynek biurowo-handlowo-usługowego NW1, NW2, klimakonwektory
Keywords in English
ventilation and air-conditioning installations, office, commercial and service complex, NW1, NW2, fan coil
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zespołu biurowo-handlowo-usługowego w miejscowości Warszawa. W pracy dyplomowej zawarto opis techniczny, obliczenie zysków ciepła, obliczenia bilansu powietrza, wykres i-x, dobór central wentylacyjnych, rysunki techniczne instalacji wentylacji oraz wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i automatycznej. Przedstawiono również specyfikację urządzeń oraz zestawienie przewodów i kształtek. Na końcu pracy zamieszczono wersję elektroniczną załączników. W budynku zaprojektowano dwa systemy wentylacyjne: NW1 zapewniająca dostarczenie świeżego powietrza dla części biurowej, NW2 dla części usługowej oraz system wentylatorów wyciągowych obsługujących pomieszczenia sanitarne. Dla budynku przewidziano niezależny układ klimatyzacji oparty na klimakonwektorach, które maja na celu odprowadzenie nadmiaru zysków ciepła.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Krzysztof_Niewiadomski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30985

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4d7d52c80f54059a251b1dbc8aeac5e/
URN
urn:pw-repo:WUTf4d7d52c80f54059a251b1dbc8aeac5e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page