Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the air cooling system for a supercharged self-ignition engine

Jakub Michał Dąbrowski

Abstract

The work discusses the method of selection and calculation of the intake intercooler. At the beginning, a historical outline of the formation of internal combustion engines is presented. In the theoretical part, the types of top-ups and their modes of operation as well as types of coolers in vehicles are approximated. The purpose of the application and the principle of operation of the charge air cooler as well as the types of cooling systems used in the intake system are described. The additional elements appearing in the inlet system of the internal combustion engine are presented and illustrated and their purpose of use is described. In the next point, which is the goal of the thesis, the main assumptions and theses of the diploma thesis were made. The next stage of the diploma thesis is the approximation of the selection process of the inlet air cooler. This stage consists of a description of the test stand where the Perkins 1104C-E44T engine is located, for which the selection process will be presented. Next, a proposal was proposed for calculating the intercooler for the internal combustion engine. At the end, there was a summary of the theses, problems and conclusions drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Michał Dąbrowski (FACME) Jakub Michał Dąbrowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Opracowanie układu schładzania powietrza do doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym
Supervisor
Marcin Krzysztof Wojs (FACME/IV) Marcin Krzysztof Wojs,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
44
Internal identifier
SIMR; D-2001
Reviewers
Piotr Laskowski (FACME/IV) Piotr Laskowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Krzysztof Wojs (FACME/IV) Marcin Krzysztof Wojs,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Intercooler2. Perkins 1104C-E44T3. Układ schładzania powietrza doładowującego4. Chłodnica międzystopniowa5. Układ dolotowy silnika o zapłonie samoczynnym
Keywords in English
1. Intercooler2. Perkins 1104C-E44T3. Charge air cooling system4. Intercooler5. Intake system of the self-ignition engine
Abstract in Polish
W pracy omówiony został sposób doboru jak i obliczania chłodnicy międzystopniowej układu dolotowego. Na początku przedstawiono rys historyczny powstawania silników spalinowych. W części teoretycznej przybliżone zostały rodzaje doładowań i ich sposoby działania oraz rodzaje chłodnic występujących w pojazdach. Opisany został cel stosowania i zasada działania chłodnicy powietrza doładowującego oraz pokazane rodzaje stosowanych układów schładzania powietrza w układzie dolotowym. Przedstawiono i zilustrowano elementy dodatkowe występujące w układzie dolotowym silnika spalinowego oraz opisano ich cel stosowania. W następnym punkcie jakim jest cel pracy dyplomowej, postawiono główne założenia i tezy pracy dyplomowej. Kolejnym etapem pracy dyplomowej jest przybliżenie procesu doboru chłodnicy powierza dolotowego. Etap ten składa się z opisu stanowiska badawczego na którym znajduje się silnik Perkins 1104C-E44T, dla którego przedstawiony będzie proces doboru. Następnie została ukazana propozycja obliczania intercoolera do silnika spalinowego. Na końcu znalazło się podsumowanie postawionych tez, problemów i zostały wyciągnięte wnioski.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28832

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4cdcec1b7ca4ea98924ee3e8641c9ca/
URN
urn:pw-repo:WUTf4cdcec1b7ca4ea98924ee3e8641c9ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page