Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Frequency meter

Mariusz Grodek

Abstract

The main subject of this thesis was a design and construction of a frequency meter. It discusses basic theory of frequency measurements, different methods of such measurements and sources of errors in such methods. The thesis presents a review of various frequency meters available on the market and discusses selected issues related to their construction. The designed device was divided into modules, which would allow to upgrade the meter in the future without the need to redesign the whole device. Description of designed modules and discussion of the decisions made at different stages of design are presented. Debugging and troubleshooting of the device showed the differences between the simulation of CPLD programmable devices and their operation in real conditions. Characterization of the most important parameters of the meter was carried out by performing a series of measurements that confirm its correct operation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Grodek (FEIT/PE) Mariusz Grodek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Frequency meter
Supervisor
Tomasz Starecki (FEIT/PE) Tomasz Starecki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Starecki (FEIT/PE) Tomasz Starecki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Tarapata (FEIT/PE) Grzegorz Tarapata,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
pomiar częstotliwości, miernik częstotliwości, cpld
Keywords in English
frequency measurement, frequency meter, reciprocal counter, cpld
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej był projekt i budowa miernika częstotliwości. W pracy zostały omówione podstawy teoretyczne pomiaru częstotliwości, różne metody jej pomiaru oraz źródła błędów w tych metodach. W ramach pracy wykonany został przegląd różnych mierników częstotliwości dostępnych na rynku oraz poruszone zostały wybrane zagadnienia związane z ich budową. Założeniem projektowanego urządzenia był podział na moduły, który pozwalałaby na rozbudowę miernika w przyszłości bez konieczności przeprojektowania całości. Opis schematów poszczególnych modułów, ich różnych koncepcji oraz szczegóły implementacji poszczególnych modułów pozwalają zapoznać się z decyzjami podjętymi na różnych etapach projektowania. Etap uruchamiania zbudowanego urządzenia unaocznił różnice pomiędzy symulacją układów programowalnych CPLD a ich działaniem w rzeczywistych warunkach. Charakteryzacja najważniejszych parametrów miernika została przeprowadzona poprzez wykonanie szeregu pomiarów, które potwierdzają jego poprawną pracę.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inzynierska_Mariusz_Grodek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4c4176aa5f54c32b3a9d7ecdf83a2af/
URN
urn:pw-repo:WUTf4c4176aa5f54c32b3a9d7ecdf83a2af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page