Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Management the Flow of Users’ Notifications for Institute of Computer Science of Warsaw University of Technology

Piotr Kosiakowski

Abstract

The aim of this thesis is to design a system, which manages the flow of notifications about students1 problems with computer systems in Institute of Computer Science.The first part of thesis describes the genesis of Galera Administration Panel project and analysis of the requirements. There is a proposal of web development framework that incorporates many proven software development practices to provide a foundation for building web applications.The second part is the manual for users of project GAP. The last part contains description of the system implementation and configuration with source code interface (API).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kosiakowski (FEIT/ICS) Piotr Kosiakowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zarządzania obiegiem zgłoszeń użytkowników w laboratorium komputerowym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000723
Keywords in Polish
szkielet PHIP, biblioteka Smarty, technologia AJAX, biblioteka OpenSSL, komunikacja PHP z C++, komunikacja C++ z Perl, wykorzystanie biblioteki OpenSSL w PHP
Keywords in English
framework PHP, Smarty library, AJAX technology , OpenSSL library, communication PHP with C++, communication C++ with Perl, using library OpenSSL in PHP
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było przygotowanie systemu, który wspomaga zarządzanie zgłoszeniami zawierajacymi opis problemów zgłaszanych przez studentów w laboratorium komputerowym Intytutu Informatyki. W pracy opisano funkcjonalność systemu, przedstawiono listę wykorzystanych rozwiązań, na które złożyły się między innymi języki programowania PHP, C++, Perl, biblioteki advAJAX, Smarty onz OpenSSL. W ramach omawiania architektury systemu przedstawiono przykład zaprojektowapia szkieletu dla aplikacji webowych napisanych w PHP. W dalszej części pracy opisano wykorzystane metody służące do zabezpieczenia systemu oparte między innymi o bibliotekę OpenSSL. Na koniec omówiona została implementacja najważniejszych części programu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które według autora mogą najczęściej podlegać modyfikacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4a87eae25b24b51863f62c507e681ae/
URN
urn:pw-repo:WUTf4a87eae25b24b51863f62c507e681ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page