Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Non-invasive metod for measuring uterine blood flow

Magdalena Dziarczykowska

Abstract

The main topic of thesis is to create and test module which can measure the arterial blood oxygen and pulse rate based on the optical signal reflected from human body. The developed device is similar to a pulse oximeter, but the transmitting probe contains a three LED diode. All of these diodes are controlled by the square - wave signals with different frequencies. Output signal from band pass filter is processed by the ADC converter which is the part of microcontroller. Then, the results are sent by radio link to PC computer. Also a program that shows the received data on diagrams was developed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Dziarczykowska (FEIT) Magdalena Dziarczykowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Nieinwazyjne badanie ukrwienia mięśnia macicy
Supervisor
Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
skurcze macicy, puls
Keywords in English
uterine contractions, pulse
Abstract in Polish
Celem pracy było skonstruowanie, uruchomienie i przetestowanie przyrządu umożliwiającego analizę utlenowania krwi i częstości pracy serca, na podstawie sygnału optycznego odbitego od ciała człowieka – np. brzucha ciężarnej kobiety. Opracowane urządzenie zasadą działania przypomina pulsoksymetr, lecz sonda nadawcza, składa się z trzech, a nie dwóch diod. Są one sterowane sygnałem prostokątnym o takim samym współczynniku wypełnienia, lecz różnej częstotliwości. Takie rozwiązanie umożliwia ciągły pomiar utlenowania i czynności skurczowych mięśnia macicy. Sygnał wyjściowy z filtru pasmowo-przepustowego został przetworzony na postać cyfrową za pomocą mikrokontrolera wyposażonego w przetwornik ADC. Następnie wyniki pomiarów zostały przesyłane do komputera przy użyciu łącza radiowego. Opracowano także program pełniący rolę obliczeniowo – analityczną, który obrazuje otrzymane dane.
File
  • File: 1
    Magdalena Dziarczykowska - Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13423

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf491e2876dc943f8a425b3bcd3b77274/
URN
urn:pw-repo:WUTf491e2876dc943f8a425b3bcd3b77274

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page