Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project of a six-storey residential building with a reinforced concrete structure

Paulina Dębowska

Abstract

The thesis contains the design of selected structural elements of a six-storey residential building with reinforced concrete structure. Structural elements of the building were designed, such as: ceiling, beam, pole storey -1 and storey 0 and a spread footing. For every single element there was a construction drawing prepared. The ceiling slab of the repeatable level was designed using Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019. This program was also used in order to calculate internal forces in the beam. Remaining elements were designed manually. The construction drawings were made with the AutoCAD 2017. First chapter was dedicated to presentation of basic and key informations about the thesis. Second chapter is a technical description of building. Environmental hazards, characteristic elevation heights and construction materials is described in greater detail. Third chapter contains computational part including collection of loads and design of construction elements. Fourth chapter contains information about the fire protection of a building with a list of fire resistance classes of the designed elements. Bibliography is presented in the index at the end of the thesis. Attachments of the thesis are: an architectural drawing obtained and used with the consent of the author, a construction drawing of a repetitive ceiling, a drawing showing the projection of foundations and construction drawings of dimensioned elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Dębowska (FCE) Paulina Dębowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Robert Kowalski (FCE/ICE) Robert Kowalski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
87+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5230
Reviewers
Robert Kowalski (FCE/ICE) Robert Kowalski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
strop, belka, słup, stopa fundamentowa, konstrukcja żelbetowa, robot
Keywords in English
ceiling, beam, pole, foundation heel, reinforced concrete structure, robot
Abstract in Polish
Praca obejmuje projekt wybranych elementów konstrukcyjnych sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowane zostały elementy konstrukcyjne budynku takie jak: strop, belka, słup kondygnacji -1 i kondygnacji 0 oraz stopa fundamentowa. Do każdego elementu został sporządzony rysunek konstrukcyjny. Płyta stropowa kondygnacji powtarzalnej została zaprojektowana przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019. Program ten posłużył również do wyliczenia sił wewnętrznych w belce. Pozostałe elementy zostały zaprojektowane ręcznie. Rysunki konstrukcyjne zostały wykonane za pomocą programu AutoCAD 2017. Pierwszy rozdział poświęcono zaprezentowaniu podstawowych i kluczowych informacji związanych z tematem pracy dyplomowej. Drugi rozdział stanowi opis techniczny obiektu z wyszczególnieniem przyjętych klas ekspozycji, charakterystycznych rzędnych wysokościowych oraz zastosowanych materiałów konstrukcyjnych. Trzeci rozdział zawiera część obliczeniową, w której przeprowadzono zebranie obciążeń oraz wymiarowanie wybranych elementów konstrukcyjnych. Czwarty rozdział zawiera informacje o ochronie przeciwpożarowej budynku z zestawieniem klas odporności ogniowej projektowanych elementów. Pozycje literatury oraz obowiązujące normy wykorzystane w pracy wymieniono w spisie bibliograficznym. Załącznikami pracy są: rysunek architektoniczny otrzymany i wykorzystany za zgodą autora, rysunek budowlany stropu powtarzalnego, rysunek przestawiający rzut fundamentów oraz rysunki konstrukcyjne wymiarowanych elementów.
File
  • File: 1
    praca_inż-Dębowska_Paulina-276511.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31159

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf48d7e958f804e82910a9aa9a31ae4f7/
URN
urn:pw-repo:WUTf48d7e958f804e82910a9aa9a31ae4f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page