Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual design of restructuring the Wręczyca station track as a part of the modernization of the 131 Chorzów Batory – Tczew railway line

Kamil Stokowski

Abstract

The subject of the thesis was presenting the conceptual design of modernization of the Wręczyca station track system, located in a 78.184 km, the 131 Chorzów Batory – Tczew railway line. The main aim of this dissertation was to restore the passenger traffic and to improve the parameters connected with exploitation. The thesis was divided into four parts. Introduction discussed the purpose, the slope and the design assumptions. Then the present state of the Wręczyca station including track superstructure and railway’s infrastructure was described. The third part was devoted to presenting two design concepts of reconstructing the station. The first concept included the modernization on a limited basis - the reconstruction of the track system and the platforms. The second variant was extended to restructuring the geometry of the horizontal curve situated in front of the station. The last part of the thesis aimed at showing the comparison of the two concepts as well as conclusions. The thesis included two attachments. The first one presented the results of calculations of the horizontal curves and the curved turnouts. The second included the drawing part in which one can find: technical scheme of the railway station, site plans and cross-section of the stations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Stokowski (FCE) Kamil Stokowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny przebudowy układu torowego stacji Wręczyca w ramach modernizacji linii kolejowej numer 131 Chorzów Batory - Tczew
Supervisor
Stanisław Zdzisław Żurawski (FCE/IRB) Stanisław Zdzisław Żurawski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
67
Internal identifier
DIL-3823
Reviewers
Stanisław Zdzisław Żurawski (FCE/IRB) Stanisław Zdzisław Żurawski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marek Pawlik (FCE/IRB) Marek Pawlik,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
modernizacja, układ torowy, stacja kolejowa
Keywords in English
modernization, railway station, railway line
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy było przedstawienie koncepcji modernizacji układu torowego stacji Wręczyca, zlokalizowanej na 78.184 kilometrze linii kolejowej numer 131 łączącej Chorzów Batory z Tczewem. Do głównych celów opracowania należało przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji Wręczyca oraz poprawę parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Praca została podzielona na cztery części. We wstępie zawarto cel i zakres opracowania oraz założenia projektowe. Następnie został opisany stan istniejący stacji Wręczyca pod względem nawierzchni oraz infrastruktury kolejowej. Dalej przystąpiono do opracowania dwóch koncepcji przebudowy stacji. Pierwsza z nich zakładała modernizacje w ograniczonym zakresie – przebudowie uległy tory stacyjne wraz z obiektami obsługi pasażerów. Drugi wariant został rozszerzony o zmianę geometrii łuku poziomego znajdującego się przed stacją w celu podniesienie prędkości przejazdu. Ostatnią częścią pracy stanowiło porównanie obu koncepcji oraz podsumowanie. Praca poza opisem technicznym zawiera dwa załączniki. W pierwszym zostały przedstawione wyniki obliczeń łuków poziomych, poszerzeń międzytorzy oraz rozjazdów łukowych. Drugi załącznik stanowi cześć rysunkową, w której można znaleźć : schematy stacji, plany sytuacyjne oraz przekroje poprzeczne przez stacje.
File
  • File: 1
    praca inż-Stokowski Kamil-251970.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10904

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf46c888b661b463a96c3e346d8a9acdb/
URN
urn:pw-repo:WUTf46c888b661b463a96c3e346d8a9acdb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page