Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction project of 4-floor office building

Anna Maria Szarubko

Abstract

The topic of this bachelor thesis is a construction project of chosen elements in a 4-floor office building. The scope of the study includes the descriptive part, calculation part and construction drawings of selected parts of the building. Selected types of reinforced concrete slabs have been described in the theoretical introduction. Technical specification with characteristics of structural elements can be found in the descriptive part. The calculation part consists of static-endurance calculations of chosen elements: floor slab, beam, staircase, column and spot footing. Structural drawings of selected construction elements have been composed based on calculations. Structure drawings include: floor formwork drawing, floor top and bottom reinforcement drawings, staircase formwork and reinforcement drawing, column and spot footing reinforcement drawing. The last part of the thesis contains: architectural and constructional drawings and attachments. Slab was modeled in Autodesk Robot Structural Analysis. The elaboration was made based on the basis of PN-EN. The drawings were made using the AutoCad 2015 application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Szarubko (FCE) Anna Maria Szarubko,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 4-kondygnacyjnego
Supervisor
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4294
Reviewers
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek biurowy, żelbet, płyta stropowa, belka, słup, stopa fundamentowa, schody
Keywords in English
office building, reinforced concrete, slab, beam, column, spot footing, stairs
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt wybranych elementów konstrukcji 4-kondygnacyjnego budynku biurowego. Zakres opracowania obejmuje część opisową, obliczeniową oraz rysunki konstrukcyjne wybranych elementów budynku. We wstępie teoretycznym zostały opisane wybrane rodzaje stropów żelbetowych. Na część opisową składa się także opis techniczny obiektu z charakterystyką poszczególnych elementów konstrukcji. W części obliczeniowej pracy znajdują się obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i wymiarowanie wybranych elementów konstrukcyjnych: płyty stropowej, belki stropowej, klatki schodowej, słupa i stopy fundamentowej. Na podstawie obliczeń wykonano szczegółowe rysunki konstrukcyjne danych elementów, które załączono do pracy. Rysunki konstrukcyjne stanowią: rysunek szalunkowy płyty stropowej, rysunki zbrojenia dolnego i górnego stropu, rysunek szalunkowo-zbrojeniowy klatki schodowej, rysunek zbrojenia słupa i stopy fundamentowej. Końcową część pracy stanowi wykaz źródeł, czyli bibliografia, spis rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych oraz załączniki. Model płyty płaskiej został zamodelowany w programie Autodesk Robot Structural. Opracowanie wykonano na podstawie norm PN-EN. Rysunki wykonano za pomocą programu AutoCad 2015.
File
  • File: 1
    praca inz-Szarubko Anna-251974.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10894

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf44bc3b27d4d4af7bfe0b5a3c7a0f908/
URN
urn:pw-repo:WUTf44bc3b27d4d4af7bfe0b5a3c7a0f908

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page