Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Fatigue machine for testing non-standardized samples made in FDM technology

Adam Kamil Kawałek

Abstract

The main purpose of the thesis was to create a conception of a simple stand for fatigue tests of models made in FDM technology. One of the assumptions was to made it out of cheap parts that are easily available on the market. At the beginning of the thesis the aim of work and motivation was discussed.The methods of fatigue analysis tests and knowledge about processes of fatigue destruction was adopted in subsequent chapter. There were also included information about 3D printing techniques and materials used in 3D printing. In the third chapter, the shape proposition of fatigue samples was presented. There was also an example of fatigue test that should be make after construction phase. There was also carried out an experiment of designation Young's module of 3D printed samlpe. Results of experiment were compared against analitycal calculations. Then suggestions of fatigue machines were presented and the best proposal was chosen to further work. Calculations of stiffness were made and parts for construction were taken from market offer. Prototype of machine was built and fatigue test was carried out. There was made a list of construction problems that were noticed during an experiment, and its analysis. Three other prototypes were also built to check the possibilities of using other types of forcing. In the end results of experiments were summarized with concise conclusions, and ideas for future developement of machine were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Kamil Kawałek (FACME) Adam Kamil Kawałek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Stanowisko do badań wytrzymałości zmęczeniowej nieznoramlizowanych próbek wykonanych w technologii FDM
Supervisor
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2097
Reviewers
Damian Markuszewski (FACME/IMDF) Damian Markuszewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
wytrzymałość zmęczeniowa, FDM, stanowisko badawcze, nieznormalizowane próbki
Keywords in English
fatigue strength, FDM, test stand, non-standardized samples
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie koncepcji oraz wykonanie stanowiska służącego do badania wytrzymałości zmęczeniowej próbek wykonanych w technologii FDM. Dodatkowym założeniem, było wykonanie stanowiska z łatwo dostępnych na rynku, tanich części w celu zwiększenia dostępności takiego rozwiązania. Na początku pracy przedstawiona została motywacja podjęcia tematyki oraz jej zakres. Zdefiniowano cel badań. W pierwszych rozdziałach dokonano przeglądu dostępnych narzędzi oraz wiedzy niezbędnej do analizy problemu. W pracy przedstawiono propozycję kształtu próbki dedykowanej dla tego stanowiska, która została umotywowana wiedzą dotyczacą badań zmęczeniowych. Przedstawiono również propozycję przykładowej próby zmęczeniowej oraz dokonano podstawowych obliczeń konstrukcji służącej do mocowania próbki. Pozwoliło to na optymalny dobór jej przekroju. Z oferty rynkowej zostały wybrane pozostałe części stanowiska, które posłużyły do jego montażu. Ostateczna koncepcja maszyny zmęczeniowej została przedstawiona w postaci modelu CAD. W ramach pracy wykonano prototyp stanowiska, na którym przeprowadzono wstępną próbę zmeczeniową. Przedstawiono problemy jakie zostały zauważone na etapie przygotowania prototypu i dokonano ich analizy. Na podstawie zebranych doświadczeń zaproponowano i przebadano trzy inne koncepcje, o zmodyfikowanym sposobie realizacji siły zginającej. Całość podsumowano syntetycznymi wnioskami oraz omówieniem możliwości dalszego rozwoju stanowiska.
File
  • File: 1
    Adam_Kawalek_Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31954

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4483354c39641239eb193a36c432ee7/
URN
urn:pw-repo:WUTf4483354c39641239eb193a36c432ee7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page