Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the rim model manufacturing technology with the use of integrated CAD/CAM systems

Kamil Sebastian Mitura

Abstract

Nowadays, in the era of rapid development of technology, automation and computerization, we are dealing with many amenities in everyday life and at work. One of such conveniences are integrated CAD/CAM systems. Everyone who is mechanical engineer should know this professional tool. Prototypes of CAD/CAM systems were created in the 90s of the last century. Currently, we can work on very intuitive and refined systems. Moreover these days we have very precise NC (Numerical Controll) numercally controlled machine tool, so we are able to create complex geometries with very high accuracy. What is important, using CNC machining for mass production save time and money. The goal of this work is divided into two aspects. One of them is the presentation the subcject of integrated CAD/CAM systems in the creation proces, their role and explanation on the background of the function of using such programs. The second aspects is the creation of a car wheel model from scratch using the SolidWorks program, then the model will be converted to a CAM program. Before machining, the rim model will be printed using 3D printing technology. Then, in the Creo Parametric 5.0 environment, I will model the machining process, optimized machining time and accuracy of the workpiece. Finally the NC code will be generated for HAAS numerical machine tool. The last part of my work will be measure the level of rougness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Sebastian Mitura (FMIE) Kamil Sebastian Mitura,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Opracowanie technologii wykonania modelu felgi samochodowej z wykorzystaniem zintegrowanych systemów CAD/CAM
Supervisor
Anna Podolak-Lejtas (FMIE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Podolak-Lejtas (FMIE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Joanna Radziejewska (FMIE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
systemy CAD/CAM, obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie, modelowanie 3D, druk 3D, narzędzia skrawające, pomiar chropowatości, SolidWorks, Creo Parametric 5.0, HAAS, Sandvik Coromant.
Keywords in English
CAD/CAM systems, machining, milling, lathework, 3D modeling, 3D printing, tools, roughness, SolidWorks, Creo Parametric 5.0, HAAS, Sandvik Coromant.
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego rozwoju techniki, automatyzacji i komputeryzacji mamy do czynienia z wieloma udogodnieniami w życiu codziennym i w pracy. Jednym z takich udogodnień są zintegrowane systemy CAD/CAM, z którymi bez dwóch zdań każdy inżynier mechanik miał styczność podczas swojej ścieżki zawodowej. Prototypy systemów CAD/CAM powstawały już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie mamy przyjemność pracować na bardzo intuicyjnych i dopracowanych systemach, które są bardzo przejrzyste, a ich praca jest płynna. Dołączając do tego dokładne obrabiarki NC (z ang. Numerical Control) sterowane numerycznie jesteśmy w stanie wykonać najbardziej złożone geometrie z bardzo dużą dokładnością, a wszystko to w zoptymalizowanym czasie i jak najniższym kosztem. Cel niniejszej pracy dzieli się na dwa aspekty. Jednym z nich jest przedstawienie tematyki zintegrowanych systemów CAD/CAM w procesie wytwarzania, ich rola i objaśnienie na odpowiednim przykładzie użyteczności tego typu programów. Drugim z aspektów jest wykonanie od podstaw modelu felgi samochodowej z użyciem programu SolidWorks, następnie model zostanie przekonwertowany do programu typu CAM. Przed przystąpieniem do obróbki skrawaniem model felgi zostanie wydrukowany z użyciem technologii druku 3D. Następnie w środowisku Creo Parametric 5.0 zamodeluję proces obróbki skrawaniem, zoptymalizowany czas obróbki i dokładność wykonywanego detalu, a na sam koniec zostanie wygenerowany kod NC na obrabiarkę numeryczną firmy HAAS. Wykorzystując profilometr model zostanie poddany badaniu chropowatości obrobionych powierzchni.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 35533

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf43a74e9575c4cb9ab185e39c0a95e81/
  URN
  urn:pw-repo:WUTf43a74e9575c4cb9ab185e39c0a95e81

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard