Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of authorized Toyota service station

Hubert Łukasz Kałuski

Abstract

The purpose of this thesis was to make a project of an authorized Toyota service station. Toyota’s authorisation requirements were presented and taken into account while making the project. Technological calculations were done and essential technical equipment was selected. A preliminary technological project consisting of two drawings was prepared using the AutoCAD programme. First drawing presents the view of the maintenance - repair part of the service station with space and technical equipment arrangement. Second drawing presents an overview of service station site.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Łukasz Kałuski (FT) Hubert Łukasz Kałuski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Toyota
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Witold Luty (FT/DVMO) Witold Luty,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: stacja obsługi, autoryzacja, naprawa, obsługa, wyposażenie technologiczne.
Keywords in English
Key words: service station, authorisation, repair, maintenance, technical equipment.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było wykonanie projektu autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Toyota. Omówione zostały wymagania autoryzacyjne producenta oraz uwzględniono te wymagania podczas wykonywania projektu. W pracy ujęto obliczenia technologiczne dla projektowanego obiektu. Dokonano także doboru niezbędnego wyposażenia technologicznego z szerokiej oferty dostępnej na rynku. Wykonano wstępny projekt technologiczny autoryzowanej stacji obsługi składający się z 2 rysunków przy użyciu programu AutoCAD. Pierwszy rysunek przedstawia widok części obsługowo-naprawczej stacji obsługi wraz z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń, stanowisk obsługi oraz wyposażenia technologicznego. Drugi rysunek przedstawia widok ogólny zagospodarowania terenu działki przewidzianej do celów zabudowy przez projektowaną stację obsługi.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu Hubert Kałuski 234081 Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11117

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4257a280df34bdd84b316863839fc57/
URN
urn:pw-repo:WUTf4257a280df34bdd84b316863839fc57

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page