Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Algorithm for determination of static stability curve for a sailing yacht taking into account the change in longitudinal trim angle

Karol Mitraszewski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Mitraszewski (FPAE/IAAM) Karol Mitraszewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Algorytm wyznaczania krzywej momentu prostującego dla jachtu żaglowego z uwzględnieniem zmian trymu podłużnego
Supervisor
Jacek Szumbarski (FPAE/IAAM) Jacek Szumbarski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
MEL-PD-000881
Keywords in Polish
JACHTY ŻAGLOWE, ŻEGLARSTWO, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf415fea2488944759066770e7941448c/
URN
urn:pw-repo:WUTf415fea2488944759066770e7941448c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page