Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the development strategy of the city of Płock in the years 2008-2022

Natalia Jakacka

Abstract

The aim of this thesis is to assess the Sustainable Development Strategy of the City of Płock until 2022 in terms of the selection of strategic goals and the degree of their implementation. The thesis presents a diagnosis of the situation in Płock in 2008, that is the year of adopting the strategy and objectives and tasks assigned to solve the problems identified. The main part of the thesis is the fourth chapter which contains a discussion of the activities carried out in 2008-2019 in Płock in relation to the strategic plan and the indication of changes evincing success in the implementation of the strategy. This thesis concludes that the strategy has been implemented to a large extent in 2019, which significantly contributed to the improvement of the quality of life of the residents of the city while also improving the image of Płock on a national scale.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Jakacka (CESS) Natalia Jakacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena strategii rozwoju m. Płock w latach 2008-2022
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
zrównoważony rozwój, strategia zrównoważonego rozwoju, rozwój lokalny, cele strategiczne
Keywords in English
sustainable development, sustainable development strategy, local development, strategic goals
Abstract in Polish
Cel niniejszej pracy stanowi ocena Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku pod względem wyboru celów strategicznych oraz stopnia ich realizacji. W pracy została zaprezentowana diagnoza sytuacji w Płocku w 2008 roku, czyli w roku przyjęcia strategii oraz cele i zadania wyznaczone do rozwiązywania dostrzeżonych problemów. Główną część pracy stanowi rozdział czwarty, zawierający omówienie działań przeprowadzonych w latach 2008-2019 w Płocku, związanych z opracowanym planem strategicznym oraz wskazanie zmian świadczących o powodzeniu w realizacji strategii. Z niniejszej pracy wynika, iż strategia w 2019 roku została zrealizowana w dużym stopniu, co znacznie przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta oraz poprawy wizerunku Płocka w skali kraju.
File
  • File: 1
    286230_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30518

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf40aaf195271417b84d46bd7f051aecf/
URN
urn:pw-repo:WUTf40aaf195271417b84d46bd7f051aecf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page