Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Student groups information exchange web application

Maciej Henryk Kobierecki

Abstract

Student groups information exchange web application The aim of the thesis is to create a solution supporting the cooperation of students in the course of study at a university.The proposed system was designed in the client-server architecture and consists of a client application, which is a browser application, a server application, which is the API for the client application, and a database in which the server application places data. The client application sends requests to a server application placed in the cloud using the HTTPS protocol. The solution allows you to create a group within a particular semester of a given field of study, thanks to which the group may inherit materials created earlier by students of previous years. The functionality of evaluating subjects and shared files introduced to the application is aimed at improving communication between the university and students.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Henryk Kobierecki (FEIT) Maciej Henryk Kobierecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Serwis wymiany informacji w grupach studenckich
Supervisor
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
współpraca studentów, dziedziczenie materiałów, klient-serwer
Keywords in English
student collaboration, material inheritance, client-server
Abstract in Polish
Serwis wymiany informacji w grupach studenckich Celem pracy jest utworzenie rozwiązania wspomagającego współpracę studentów w toku studiów na uczelni wyższej. Proponowany system zaprojektowano w architekturze klient-serwer i składa się z aplikacji klienckiej, która jest aplikacją przeglądarkową, aplikacji serwerowej stanowiącej API dla aplikacji klienckiej oraz bazę danych w której aplikacja serwerowa umieszcza dane. Aplikacja kliencka wysyła żądania do aplikacji serwerowej umieszczonej w chmurze za pomocą protokołu HTTPS. Rozwiązanie pozwala na utworzenie grupy w serwisie w ramach konkretnego semestru danego kierunku studiów dzięki czemu grupa może odziedziczyć materiały stworzone wcześniej przez studentów poprzednich lat. Wprowadzona do aplikacji funkcjonalność ocen przedmiotów i udostępnianych plików ma na celu poprawienie komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami.
File
  • File: 1
    Maciej_Kobierecki_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32064

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf4084668a16641b4bea1d4e888ed8a15/
URN
urn:pw-repo:WUTf4084668a16641b4bea1d4e888ed8a15

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page