Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the organization of passenger rail transport on the section Siedlce - Terespol

Bartosz Matwiejczuk

Abstract

The engineering thesis is about railway passenger transportation on a route from Siedlce to Terespol. The aim of this thesis is the analysis of actual state of railway passenger transportation on the route which is being examined and setting out a proposal of possible improvement which can be implemented. First chapter is about identification of the demand for railway passenger transportation on the route from Siedlce to Terespol. The factors from which the demand depends and main aims of travelling passengers are described here. Moreover, the most important cities on the route are described, as well. Second chapter defines details about the infrastructure and modes of transport which are used to serve passengers. There are descriptions of stations and distances between each of them. In addition, there is a specific characteristic of each train which is getting around the route including the split into hauler companies which they belong to. Third chapter describes the actual condition of railway passenger transportation. This contains the timetable with conclusions made by the author of the thesis. Using mathematical formulas there are calculated some parameters such as throughput or time traffic graph. Fourth chapter contains the proposal of improvement of railway passenger transportation on a route from Siedlce to Terespol which includes for instance the modernization of the infrastructure, changes of timetable or special conveniences for passengers. In the end there is a summary with conclusions made based on the information included in previous chapters.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Matwiejczuk (FT) Bartosz Matwiejczuk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Siedlce - Terespol
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kolej, organizacja przewozów, przewozy pasażerskie, rozkład jazdy, środki transportu, transport
Keywords in English
means of conveyance, organization of transport, passenger, railway, timetable, transport
Abstract in Polish
Praca inżynierska dotyczy projektu organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Siedlce – Terespol. Celem pracy jest analiza obecnego stanu przewozów pasażerów na badanym odcinku oraz przedstawienie propozycji usprawnienia tych przewozów. W pierwszym rozdziale zamieszczono informację w zakresie identyfikacji popytu na kolejowe przewozy pasażerskie na odcinku Siedlce – Terespol. Zostały wymienione czynniki warunkujące popyt oraz główne cele podróży pasażerów. Ponadto, opisano najważniejsze miejscowości, które są obsługiwane transportowo przez pociągi na badanym odcinku linii kolejowej. W rozdziale drugim scharakteryzowano infrastrukturę oraz środki transportu. Zestawiono najważniejsze parametry dotyczące poszczególnych posterunków zapowiadawczych, przystanków osobowych oraz szlaków odcinka Siedlce – Terespol. W dalszej części rozdziału opisano tabor kolejowy użytkowany przez poszczególne firmy przewozowe do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku. W trzecim rozdziale opisano stan istniejący w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Siedlce – Terespol. Przedstawiono rozkład jazdy pociągów. Obliczono wartości takich parametrów jak: szlakowy odstęp czasu następstwa pociągów, zdolność przepustowa badanego odcinka, stopień wykorzystania zdolności przepustowej oraz prędkość ruchu pociągów. Czwarty rozdział zawiera projekt usprawnienia pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Siedlce – Terespol. Przedstawione propozycje dotyczą m.in. modernizacji infrastruktury przeznaczonej do obsługi podróżnych oraz zmian w rozkładzie jazdy pociągów. Końcowym elementem pracy jest podsumowanie zawierające m.in. wnioski wynikające z przygotowanego projektu usprawnienia pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Siedlce – Terespol.
File
  • File: 1
    Bartosz_Matwiejczuk_274704_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31179

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf387568b80384e0eb7309ee5104dc0f6/
URN
urn:pw-repo:WUTf387568b80384e0eb7309ee5104dc0f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page