Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The pre-construction of a boom for the camera, mounted to the roof of the vehicle

Sebastian Adam Sałaj

Abstract

The work is devoted to the project of preliminary construction of a boom for the camera mounted to the roof of the vehicle and the automatic control system. Introduction is a description of the problem of video recordings of fast moving objects. Then an analysis of the market of available structures was made - getting acquainted with the existing solutions of many manufacturers, analysis of their construction and technologies used. On the basis of the previous points, the purpose of designing the selected machine was explained and the tasks facing such a construction were defined. An analysis was made of the environment in which the equipment will work and loads acting on the structure. Next, propositions of own solutions to design problems were presented and one of them was selected. The strength arm of the jib has been calculated along with the FEM analysis; calculations of geometry and selection of the drive system were made. The next chapter presents the model of the control system. The last chapter is a summary of the project, formulation of conclusions and presentation of possible directions of development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Adam Sałaj (FACME) Sebastian Adam Sałaj,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny konstrukcji wysięgnika do kamery mocowanego do dachu pojazdu
Supervisor
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2135
Reviewers
Sebastian Bąk (FACME/ICME) Sebastian Bąk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Wysięgnik do kamery.Nagrania wideo.Analiza kinematyczna.MES.
Keywords in English
Boom for the camera.Video recordings.Kinematic analysis.FEM.
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest projektowi wstępnej konstrukcji wysięgnika do kamery mocowanego do dachu pojazdu oraz układu automatycznego sterowania. Wstęp stanowi opis problemu realizacji nagrań wideo obiektów szybko poruszających się. Następnie została dokonana analiza rynku dostępnych konstrukcji – zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami wielu producentów, analiza ich konstrukcji oraz wykorzystanych technologii. Na podstawie poprzednich punktów wytłumaczono cel projektowania wybranej maszyny oraz zdefiniowano zadania stojące przed taką konstrukcją. Dokonano analizy środowiska, w którym sprzęt będzie pracował i przyspieszeń działających na konstrukcję. Następnie przedstawiono propozycje własnych rozwiązań problemów projektowych i wybrano jedną z nich. Dokonano obliczeń wytrzymałościowych ramienia wysięgnika wraz z analizą MES; wykonano obliczenia kinematyki oraz doboru układu napędowego. W następnym rozdziale przedstawiono model układu sterowania. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie projektu, sformułowanie wniosków i przedstawienie możliwych kierunków rozwoju.
File
  • File: 1
    275184_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34040

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf37157197f904957a05ad4833b625d4c/
URN
urn:pw-repo:WUTf37157197f904957a05ad4833b625d4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page