Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze

Maciej Sadaj

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Sadaj (FEE) Maciej Sadaj,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
10
Reviewers
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja, centralnego ogrzewania, centralne ogrzewanie, obciążenie cieplne, obliczenia hydrauliczne, naczynie wzbiorcze, pompa, zawory, grzejniki, przewody, rury, izolacja, ciepło, współczynnik przenikania ciepła
Keywords in English
installation, central heating, central heating, thermal load, hydraulic calculations, expansion vessel, pump, valves, heaters, pipes, pipes, insulation, heat, heat transfer coefficient
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym z usługami na parterze. Praca składa się z opisu technicznego, rysunków oraz załączników, w postaci obliczeń cieplnych i hydraulicznych oraz kart katalogowych dobranych urządzeń. Opis techniczny zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania instalacji oraz informacje o dobranych urządzeniach, przewodach i armaturze. Zaprojektowano instalację pompową, dwururową, pracującą w układzie zamkniętym z przewodami rozprowadzonymi w układzie poziomym trójnikowym. Pierwszym etapem pracy było policzenie współczynników przenikania ciepła przegród i sprawdzenie ich z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Następnie wprowadzono do programu Audytor OZC model budynku na podstawie rysunków architektonicznych i policzono zapotrzebowanie na ciepło całego budynku oraz poszczególnych pomieszczeń. Kolejnym krokiem był dobór grzejników, średnic przewodów oraz armatury w programie Audytor CO bazując na narysowanych wcześniej trasach przewodów. Zakres pracy obejmował także dobór naczynia wzbiorczego oraz pompy obiegowej.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA MACIEJ SADAJ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12728

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf3620a35fcc64351a2af6ffd59c72d18/
URN
urn:pw-repo:WUTf3620a35fcc64351a2af6ffd59c72d18

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page