Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

k-ω turbulence model for the DU 91-W2-250 airfoil at high Reynolds number

Grzegorz Zygmunt Królak

Abstract

The aim of this paper is to present the aerodynamical characteristics of the DU 91-W2-250 airfoil through results obtained by using numerical methods. The analysis was conducted for the angles of attack in the range from -12 to 12 degrees. Flow velocity corresponds to the Reynolds number of 3 million. The analysis includes also distributions of pressure coefficients around a profile, lift and drag coefficients as well as contour maps of velocity magnitude and static pressure. The aforementioned overall analysis was a reference point for a comparison between obtained results and other authors’ tests results who had used different turbulence models. This investigation is particularly important because of very scarce researches in the domain of profiles performances for the higher values of Reynolds number. Along with increasing diameters of wind turbines rotors the flow velocity around blades increases too. Furthermore, both in EU and in Poland, energy policy puts forward supporting renewable sources of energy. Wind power plants do not produce pollution nor the carbon dioxide. Increased interest of investors in the field of high performance wind turbines is expected. The results were obtained using ANSYS Fluent software. RANS method was applied, using k-ω SST model in basic version and with Curvature Correction option. The calculations were made using steady-state solver which was compared with results for transient solver. The method validation process was carried on the basis of experimental data from Lunderskov Møbelfabrik Low Speed Wind Tunnel (LSWT). The numerical results obtained by using k-ω SST model show good correlation with experimental data for the angles of attack in the range from -6 to 10 degrees. For this specific case, the differences that appeared following the application of Curvature Correction option were minor. Admittedly, the k-ω SST model does not always reflect physics of intense turbulent flow in boundary layer correctly, especially for huge pressure gradient. Nevertheless, it is less computationally-intensive, since it is a two-equation model. Thanks to this feature, it is very efficient when the researcher expects to get coarse results relatively quickly. If the researcher cares particularly about high accuracy of results and disposes of huge compute power, applying more computationally intensive models such as Transition SST is worth considering.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Zygmunt Królak (FPAE) Grzegorz Zygmunt Królak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badanie profilu DU 91-W2-250 dla dużych liczb Reynoldsa wykorzystując model turbulencji K-W
Supervisor
Krzysztof Rogowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Rogowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58
Internal identifier
MEL; PD-5018
Reviewers
Krzysztof Rogowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Rogowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
energetyka wiatrowa, turbiny wiatrowe, profil, model turbulencji
Keywords in English
wind power, wind turbines, airfoil, turbulence model
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych właściwości aerodynamicznych profilu DU 91-W2-250. Symulacje przeprowadzono dla zakresu kątów do -12 do 12 stopni. Prędkość przepływu odpowiadała liczbie Reynoldsa 3 mln. Analizowano rozkłady współczynników ciśnień, współczynniki siły nośnej i oporu, a także mapy konturowe wielkości wektora prędkości oraz ciśnienia statycznego. Dokonano również porównania otrzymanych rezultatów z wynikami innych autorów otrzymanych przy użyciu innych modeli turbulencji. Wykonanie tych badań jest szczególnie ważne, ponieważ wraz z rosnącymi rozmiarami turbin wiatrowych zwiększają się prędkości przepływu dookoła łopat. Istnieje dużo badań poświęconym opływom przy mniejszych liczbach Reynoldsa, jednak brakuje ich przy większych wartościach liczb Reynoldsa. Ponadto z powodu obecnej polityki energetycznej promuje się wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Elektrownie wiatrowe nie emitują ani zanieczyszczeń, ani dwutlenku węgla. Można się spodziewać rosnącego zainteresowania inwestorów w zakresie budowy nowych, wysokoefektywnych turbin wiatrowych. Do badań właściwości aerodynamicznych użyto w tej pracy oprogramowania ANSYS Fluent. Zastosowano metodę RANS, model k-ω SST w wersji bazowej oraz z użytą modyfikacją Curvature Correction. Obliczenia wykonano solverem dla stanu ustalonego oraz porównano ich wyniki z solverem dla stanu nieustalonego. Do walidacji metody użyto danych eksperymentalnych z tunelu aerodynamicznego Lunderskov Møbelfabrik Low Speed Wind Tunnel (LSWT). Uzyskane z wykorzystaniem modelu k-ω SST wyniki numeryczne pozostają w dobrej korelacji z danymi doświadczalnymi w zakresie kątów natarcia od -6 do 10 stopni. Zastosowanie korekty krzywizny (Curvature correction) nie przyniosło zauważalnych zmian w rezultatach sił aerodynamicznych. Model k-ω SST wprawdzie nie zawsze oddaje dobrze fizykę przepływu w warstwie turbulentnej dla dużych gradientów ciśnień, ale za to jako model dwurównaniowy nie jest kosztowny obliczeniowo. Dzięki temu bardzo dobrze się sprawdza, kiedy oczekuje się zgrubnych rezultatów uzyskanych stosunkowo szybko. Jeśli przeprowadzającemu badanie zależy na wysokiej dokładności wyników oraz ma się dostęp do dużej mocy obliczeniowej można rozważyć zastosowanie bardziej kosztownych obliczeniowo modeli, jak Transition SST.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_G_Krolak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31314

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf33dd83cba10491b9d7352ef0a5e950d/
URN
urn:pw-repo:WUTf33dd83cba10491b9d7352ef0a5e950d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page